Poetry International Poetry International
Poem

Ingrid de Kok

Body parts

LICHAAMSDELEN

moge de pols als een vleugel wieken op de wind
de afgehakte voet eigen bodem betreden

het doorboorde oor het geroffel horen van zonnevogels
het gesmolten oog sterren zien in het donker

de haperende longen windmolens aanblazen
de verminkte hand zaden en graan rondstrooien

het hart ondergrondse bronnen doen overstromen
maïs stampen, vee bij name herkennen

en moge het onherstelbaar gebroken bot
dat uit zijn scharnieren gelicht

nu als een vorkbeen in het veld ligt
en overdekt wordt door pointillistische mieren

ons een nieuwe richting wijzen.

Body parts

may the wrist turn in the wind like a wing
the severed foot tread home ground

the punctured ear hear the thrum of sunbirds
the molten eye see stars in the dark

the faltering lungs quicken windmills
the maimed hand scatter seeds and grain

the heart flood underground springs
pound maize, recognize named cattle

and may the unfixable broken bone
loosened from its hinges

now lying like a wishbone in the veld
pitted by pointillist ants

give us new bearings.
Ingrid de Kok

Ingrid de Kok

(South Africa, 1951)

Countries

Discover other poems and poets from South Africa

Poems Poets

Languages

Discover other poems and poets in English

Poems Poets
Close

Body parts

may the wrist turn in the wind like a wing
the severed foot tread home ground

the punctured ear hear the thrum of sunbirds
the molten eye see stars in the dark

the faltering lungs quicken windmills
the maimed hand scatter seeds and grain

the heart flood underground springs
pound maize, recognize named cattle

and may the unfixable broken bone
loosened from its hinges

now lying like a wishbone in the veld
pitted by pointillist ants

give us new bearings.

Body parts

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère