Poetry International Poetry International
Poem

Alfred Schaffer

WITHOUT PEOPLE ANIMALS LANDSCAPES (DYSTOPIC UTOPIC) WITHOUT YOUR AND MY MUSIC NO APPEARANCE OR ESSENCE

say I’m on fire but the fire brigade doesn’t come.
raising your voice becomes essential.

given the spreading smoke and general commotion
my Dutch has become a real mess.

perhaps a brief introduction is advisable.
my own private life history in a nutshell.

a fragile offspring, I’m a ward of dubious knowledge after all.
spread eagerly to all the unenlightened parts of the world.

a cluster of radical theories
in conjunction with plants and animals.

plants and animals that have become extinct
or changed their appearance at some point.

in other words: time’s cue
is not the odds of being suffocated

but the extraordinary randomness
to which I’m subjected in my lonely ownsome.

statistical progress
as my very own fata morgana!

at which point the raging fire is almost
immediately put out. 

ONDER MENSEN DIEREN LANDSCHAPPEN (DYSTOPISCHE UTOPISCHE) ZONDER UW EN ZONDER MIJN MUZIEK GEEN SCHIJN OF WEZEN

ONDER MENSEN DIEREN LANDSCHAPPEN (DYSTOPISCHE UTOPISCHE) ZONDER UW EN ZONDER MIJN MUZIEK GEEN SCHIJN OF WEZEN

stel ik sta in brand maar de brandweer rukt niet uit.
dan is enig stemvolume onontbeerlijk.
 
door de rookontwikkeling en algehele consternatie
is mijn nederlands echter een puinhoop.
 
mijzelf kort introduceren lijkt misschien raadzaam.
mijn privégeschiedenis bondig toelichten.
 
als broze nakomeling sta ik immers onder curatele van dubieuze kennis.
met verve verspreid in alle onverlichte werelddelen.
 
een cluster van radicale theorieën
in samenhang met dieren en planten.
 
dieren en planten die onherroepelijk uitstierven
of vroeg of laat van uiterlijk veranderden.
 
met andere woorden: het richtsnoer van de tijd
is niet de kans op verstikking
 
maar de buitengewone willekeur
waaraan ik in mijn dooie eentje onderworpen ben.
 
de statische voortgang
als mijn hoogstpersoonlijke fata morgana!
 
waarmee de uitslaande brand al meteen
zo goed als bedwongen is. 

Close

WITHOUT PEOPLE ANIMALS LANDSCAPES (DYSTOPIC UTOPIC) WITHOUT YOUR AND MY MUSIC NO APPEARANCE OR ESSENCE

say I’m on fire but the fire brigade doesn’t come.
raising your voice becomes essential.

given the spreading smoke and general commotion
my Dutch has become a real mess.

perhaps a brief introduction is advisable.
my own private life history in a nutshell.

a fragile offspring, I’m a ward of dubious knowledge after all.
spread eagerly to all the unenlightened parts of the world.

a cluster of radical theories
in conjunction with plants and animals.

plants and animals that have become extinct
or changed their appearance at some point.

in other words: time’s cue
is not the odds of being suffocated

but the extraordinary randomness
to which I’m subjected in my lonely ownsome.

statistical progress
as my very own fata morgana!

at which point the raging fire is almost
immediately put out. 

WITHOUT PEOPLE ANIMALS LANDSCAPES (DYSTOPIC UTOPIC) WITHOUT YOUR AND MY MUSIC NO APPEARANCE OR ESSENCE

say I’m on fire but the fire brigade doesn’t come.
raising your voice becomes essential.

given the spreading smoke and general commotion
my Dutch has become a real mess.

perhaps a brief introduction is advisable.
my own private life history in a nutshell.

a fragile offspring, I’m a ward of dubious knowledge after all.
spread eagerly to all the unenlightened parts of the world.

a cluster of radical theories
in conjunction with plants and animals.

plants and animals that have become extinct
or changed their appearance at some point.

in other words: time’s cue
is not the odds of being suffocated

but the extraordinary randomness
to which I’m subjected in my lonely ownsome.

statistical progress
as my very own fata morgana!

at which point the raging fire is almost
immediately put out. 

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère