Poetry International Poetry International
Poem

Frank Báez

LAST NIGHT I DREAMT I WAS A DJ

I call Miguel on the phone and ask him
if he thinks I would be better off as a DJ or as a poet
and Miguel answers as a Poet.
My girlfriend also says Poet.
My girlfriend’s brother says Poet
and the chick I met when she was in line behind me at the movies
says DJ.
 
Girls tend to see me more as a DJ
while the women shopping at supermarkets
say that I should stick with the poems.
 
My mother says Poet.
The plumber says Poet.
The five poets I know all say
I’d be better off as a DJ.
My sister abstained from voting.
 
I went to see DJ Tiësto
and a gringa grabbed my hands
and said that DJs are creatures of God.
They’re angels, she said and while she was talking
I imagined all the DJs with their turntables
flying around God like mosquitoes
and God shooing them away
with his hand.
 
But the question is whether the poets and the DJs
can be reconciled;
if they can be One,
if it’s possible to write poems with one hand
and with the other scratch records,
if it’s possible to be half-poet, half-DJ,
to be a poet above the waist
and below the waist a DJ
or vice versa
or maybe, during a full moon, a poet
could transform into a DJ
or maybe I’m complicating everything
and the fact is every DJ wants to be a poet
and every poet wants to be a DJ.
 
There’s a legend in which a DJ and a poet
fall into a well.
They shout and shout until
a man appears and throws down
a rope. The DJ climbs up first but when
they throw the rope back to the poet he screams, Leave me down here,
and the man and the DJ do so. They wait in silence
for a little while, and then they leave.

GISTEREN DROOMDE IK DAT IK EEN DJ WAS

Ik bel Miguel en vraag hem
of hij denkt dat ik meer succes zou hebben als dj of als dichter
en Miguel antwoordt dat ik maar beter gewoon dichter kan blijven.
Ook mijn vriendin zegt als dichter.
De broer van mijn vriendin zegt als dichter
en een meisje dat in de rij stond voor de bioscoop
en dat ik net had ontmoet zegt als dj.
 
Jongeren zien me eerder als dj;
vrouwen die in de supermarkt boodschappen doen
raden me aan door te gaan met mijn gedichten.
 
Mijn moeder zegt als dichter.
De loodgieter zegt als dichter.
De vijf dichters die ik persoonlijk ken zeiden me
dat ik meer succes zou hebben als dj.
Mijn zus hield haar mening liever voor zich.
 
Ik ging naar een concert van DJ Tiësto.
en een gringa nam mijn handen vast
en legde uit dat dj’s Gods wezens zijn.
Ze zijn engelen, zei ze, en terwijl ze praatte
zag ik voor me hoe de dj’s
met hun draaitafels rond God vlogen
alsof ze muggen waren en God ze met een hand
van zich af sloeg.
 
Maar goed, de vraag is of dichters en dj’s
elkaar zouden kunnen vinden.
Of ze één zouden kunnen worden
of het mogelijk is met de ene hand gedichten te schrijven
en met de andere plaatjes te draaien,
of het mogelijk is half dichter, half dj te zijn,
dat ik van mijn navel naar boven dichter ben
en van mijn navel naar onderen dj
of omgekeerd
of dat een dichter
bij volle maan dj zou kunnen worden
maar misschien overdrijf ik
en wil elke dj diep van binnen dichter zijn
en elke dichter dj.
 
Er bestaat een fabel waarin een dj en een dichter
in een put vallen.
Ze roepen en roepen om hulp tot
er aan de rand van de put een man verschijnt die hun een touw
toewerpt om ze beetje bij beetje omhoog te trekken.
De dj klimt er als eerste uit en wanneer ze het touw
weer laten zakken schreeuwt de dichter dat ze hem daar beneden moeten laten
en de man en de dj doen wat hun gevraagd wordt, ze
kijken het eventjes in stilte aan en lopen niet veel later weg.
 

ANOCHE SOÑÉ QUE ERA UN DJ

Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto
si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta
y Miguel responde que siga como poeta.
Mi novia también dice que como poeta.
El hermano de mi novia dice que como poeta
y una jevita que hacía una fila en el cine
y que recién conocí dice que como DJ.
                            
Las menores me ven más como DJ
y las mujeres que compran en el supermercado
dicen que persista con los poemas.
 
Mi mamá dice que como poeta.
El plomero dice que poeta.
Los cinco poetas que conozco me dijeron
que me iría mejor como DJ.
Mi hermana se abstuvo de votar.
 
Fui a ver a DJ Tiësto
y una gringa me tomó de las manos
y me explicó que los DJ son criaturas de Dios.
Son ángeles, dijo y mientras hablaba
yo imaginaba a los DJ volando
con sus turntables alrededor de Dios
como si fueran mosquitos y Dios los espantara
con la mano.
 
Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJ
se pueden conciliar.
Si pueden ser uno,
si es posible escribir con una mano poemas
y con la otra pinchar discos,
si se puede ser mitad poeta y mitad DJ,
si del ombligo para arriba soy poeta
y del ombligo para abajo soy DJ
o al revés
o quizás que un poeta se convierta
en DJ las noches de luna llena
o quizás estoy exagerando
y en el fondo todo DJ quiere ser poeta
y todo poeta quiere ser DJ.
 
Hay una fábula en donde un DJ y un poeta
caen en un pozo.
Empiezan a vocear y a vocear hasta
que un hombre se asoma y les tira una
cuerda para irlos subiendo poco a poco.
Sube al DJ primero y cuando se la
arrojan al poeta este grita que lo dejen abajo
y el hombre y el DJ así lo hacen, aguardan
en silencio y se marchan al rato.
Close

LAST NIGHT I DREAMT I WAS A DJ

I call Miguel on the phone and ask him
if he thinks I would be better off as a DJ or as a poet
and Miguel answers as a Poet.
My girlfriend also says Poet.
My girlfriend’s brother says Poet
and the chick I met when she was in line behind me at the movies
says DJ.
 
Girls tend to see me more as a DJ
while the women shopping at supermarkets
say that I should stick with the poems.
 
My mother says Poet.
The plumber says Poet.
The five poets I know all say
I’d be better off as a DJ.
My sister abstained from voting.
 
I went to see DJ Tiësto
and a gringa grabbed my hands
and said that DJs are creatures of God.
They’re angels, she said and while she was talking
I imagined all the DJs with their turntables
flying around God like mosquitoes
and God shooing them away
with his hand.
 
But the question is whether the poets and the DJs
can be reconciled;
if they can be One,
if it’s possible to write poems with one hand
and with the other scratch records,
if it’s possible to be half-poet, half-DJ,
to be a poet above the waist
and below the waist a DJ
or vice versa
or maybe, during a full moon, a poet
could transform into a DJ
or maybe I’m complicating everything
and the fact is every DJ wants to be a poet
and every poet wants to be a DJ.
 
There’s a legend in which a DJ and a poet
fall into a well.
They shout and shout until
a man appears and throws down
a rope. The DJ climbs up first but when
they throw the rope back to the poet he screams, Leave me down here,
and the man and the DJ do so. They wait in silence
for a little while, and then they leave.

LAST NIGHT I DREAMT I WAS A DJ

I call Miguel on the phone and ask him
if he thinks I would be better off as a DJ or as a poet
and Miguel answers as a Poet.
My girlfriend also says Poet.
My girlfriend’s brother says Poet
and the chick I met when she was in line behind me at the movies
says DJ.
 
Girls tend to see me more as a DJ
while the women shopping at supermarkets
say that I should stick with the poems.
 
My mother says Poet.
The plumber says Poet.
The five poets I know all say
I’d be better off as a DJ.
My sister abstained from voting.
 
I went to see DJ Tiësto
and a gringa grabbed my hands
and said that DJs are creatures of God.
They’re angels, she said and while she was talking
I imagined all the DJs with their turntables
flying around God like mosquitoes
and God shooing them away
with his hand.
 
But the question is whether the poets and the DJs
can be reconciled;
if they can be One,
if it’s possible to write poems with one hand
and with the other scratch records,
if it’s possible to be half-poet, half-DJ,
to be a poet above the waist
and below the waist a DJ
or vice versa
or maybe, during a full moon, a poet
could transform into a DJ
or maybe I’m complicating everything
and the fact is every DJ wants to be a poet
and every poet wants to be a DJ.
 
There’s a legend in which a DJ and a poet
fall into a well.
They shout and shout until
a man appears and throws down
a rope. The DJ climbs up first but when
they throw the rope back to the poet he screams, Leave me down here,
and the man and the DJ do so. They wait in silence
for a little while, and then they leave.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère