Poetry International Poetry International
Poem

Marie de Quatrebarbes

They get bored so often

They get bored so often the children should say: we are the extras in a fictive lineage. We go out for a pre-stroll

let's go joyfully, let's go, let's not fool around

I received the audio from a friend, both near and his gestures are mine, when to mine I harmonize with what we have in common

they get bored so often the children should say: we are the extras in a fictive lineage.

Zo vaak als ze zich vervelen

Zo vaak als ze zich vervelen zouden kinderen moeten zeggen: wij zijn figuranten in een randgebied van fictie. We maken een voor-wandeling

vooruit jongens, vooruit met de geit, laten we niet opnieuw gekke dingen doen

de audiotape heb ik gekregen van een maat, hij is me tegelijk dierbaar en zijn gebaren zijn de mijne, wanneer ik me richt naar wat we aan mijn gebaren gemeenschappelijk hebben

zo vaak als ze zich vervelen zouden kinderen moeten zeggen: wij zijn figuranten in een randgebied van fictie

Si souvent qu’ils s’ennuient les enfants devraient dire : nous sommes les figurants d’un parage de fiction. Nous nous pré-promenons

allons-y gaiement, allons-y, ne refaisons pas les fous

j’ai reçu la bande audio d’un copain, à la fois proche et ses gestes sont les miens, quand aux miens je m’accorde à ce que nous avons de commun

si souvent qu’ils s’ennuient les enfants devraient dire : nous sommes les figurants d’un parage de fiction
Close

They get bored so often

They get bored so often the children should say: we are the extras in a fictive lineage. We go out for a pre-stroll

let's go joyfully, let's go, let's not fool around

I received the audio from a friend, both near and his gestures are mine, when to mine I harmonize with what we have in common

they get bored so often the children should say: we are the extras in a fictive lineage.

They get bored so often

They get bored so often the children should say: we are the extras in a fictive lineage. We go out for a pre-stroll

let's go joyfully, let's go, let's not fool around

I received the audio from a friend, both near and his gestures are mine, when to mine I harmonize with what we have in common

they get bored so often the children should say: we are the extras in a fictive lineage.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère