Poetry International Poetry International
Poem

Marianne Morris

YOU POEM

JIJ-GEDICHT

Jij (loopt door de straat)
jij, jij (vogel met een gat in zijn vleugel)
jij jij jij (gedachte onder druk)
jij jij (zag niet wat ik was) jij jij jij
(ziet nu wat ik was) jij jij (een ruimte
die tussen mij en mezelf ontstaat)
jij jij (ik ademde in toen ik alleen was)
jij jij jij (gedachte gereduceerd tot verdubbeling) jij
(schaamteloze herformulering van) jij jij jij (en ik,
ik, die herformuleert) jij (een praxis) jij (niet
echt aan het zingen) jij jij (kan alles vergeven
worden) jij (echt alles) jij
(bepaalt de koers afhankelijk van wat) jij
(vergeeft, komt achter) jij
(opvoering van oorlogen) jij jij (gewoon meer willen)
jij jij (van een ongespecificeerde bonus) jij jij
(meer en dan minder van mij) jij (de muziek zwelt aan)
jij jij (op de trap klimmen mijn gedachten)
jij jij (legt een structuur op aan het onmogelijke)
jij jij (eeuwig opgeschort)

YOU POEM

you (walking up the road)
you, you (bird with a hole in its wing)
you you you (thought under pressure)
you you (didn’t see what I was) you you you
(now see what I was) you you (a space
opening up between me and myself)
you you (a breath I took through being alone)
you you you (thought reduced to doubling) you
(blatant reformulation of) you you you (and me,
me, reformulating) you (a praxis) you (not
singing exactly) you you (can be forgiven for
everything) you (absolutely everything) you
(draw the lines according to what) you
(forgive, arrive late to the games) you
(a staging of battles) you you (just wanting more)
you you (of a nonspecific bounty) you you
(more and then less of me) you (music rising)
you you (up the stairs my thoughts climb)
you you (impose a structure onto the impossible)
you you (eternal suspension)
Close

YOU POEM

you (walking up the road)
you, you (bird with a hole in its wing)
you you you (thought under pressure)
you you (didn’t see what I was) you you you
(now see what I was) you you (a space
opening up between me and myself)
you you (a breath I took through being alone)
you you you (thought reduced to doubling) you
(blatant reformulation of) you you you (and me,
me, reformulating) you (a praxis) you (not
singing exactly) you you (can be forgiven for
everything) you (absolutely everything) you
(draw the lines according to what) you
(forgive, arrive late to the games) you
(a staging of battles) you you (just wanting more)
you you (of a nonspecific bounty) you you
(more and then less of me) you (music rising)
you you (up the stairs my thoughts climb)
you you (impose a structure onto the impossible)
you you (eternal suspension)

YOU POEM

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère