Poetry International Poetry International
Poem

Marianne Morris

MORE THAN 1 WAY 2 BURN A W1TCH

MEER DAN 1 MANIER OM EEN HEKS TE VERBRANDEN

Er is meer dan één manier om een heks te verbranden. Het is 1497. Het is 2016. In Europa. In Noord-Amerika. Het is olie. Het is gas. Het heeft iets te maken met hoe verdoofd je moet zijn om meer te geven om geld, controle, machtsvergaring, macht, winst, bedrijfsuitbreiding, de balans doen doorslaan, uitbuiting, verkrachting, dan om de Aarde die je leven schonk. Hoe verdoofd je moet zijn om de stammenwet alleen te kunnen ontsnappen door vergaring van het voornoemde, alleen in groenboeken kunt dromen, alleen je weg naar de top kunt verkrachten, alleen omhoog kunt uitbuiten, alleen een man kunt zijn, alleen een man kunt zijn, alleen naar de top kunt liegen, alleen een man kunt zijn, alleen een man kunt zijn, en de feminismes zijn een nieuwe oorlog, alleen een man kunt zijn. Alleen een vrouw zou. Alleen een man zou. Alleen een vrouw zou. Alleen een man zou. Vrouwen altijd. Vrouwen nooit. Mannen altijd. Mannen nooit. Mond dicht. Zweer me dat je nooit meer nooit of altijd zult zeggen. De nieuwe aarde is hier. Ze is mooi.

MORE THAN 1 WAY 2 BURN A W1TCH

There is more than one way to burn a witch. It’s 1497. It’s 2016. It’s Europe. It’s North America. It’s oil. It’s gas. It’s something about how numb you have to be in order to care more about money, control, aggregation of power, power, profit, corporate expansion, tipping the balance, exploitation, rape, than the Earth that gave you life. How numb you have to be in order to only be able to escape tribal law through aggregation of the aforementioned, can only dream in paper green, can only rape your way to the top, can only exploit your way up, can only be a man, can only be a man, can only lie your way to the top, can only be a man, can only be a man, and the feminisms are a new war, can only be a man. Only a woman would. Only a man would. Only a woman would. Only a man would. A woman always. A woman never. A man always. A man never. Stop up your mouth. Swear to me you will never say never or always again. The new Earth is here. It is beautiful.
Close

MORE THAN 1 WAY 2 BURN A W1TCH

There is more than one way to burn a witch. It’s 1497. It’s 2016. It’s Europe. It’s North America. It’s oil. It’s gas. It’s something about how numb you have to be in order to care more about money, control, aggregation of power, power, profit, corporate expansion, tipping the balance, exploitation, rape, than the Earth that gave you life. How numb you have to be in order to only be able to escape tribal law through aggregation of the aforementioned, can only dream in paper green, can only rape your way to the top, can only exploit your way up, can only be a man, can only be a man, can only lie your way to the top, can only be a man, can only be a man, and the feminisms are a new war, can only be a man. Only a woman would. Only a man would. Only a woman would. Only a man would. A woman always. A woman never. A man always. A man never. Stop up your mouth. Swear to me you will never say never or always again. The new Earth is here. It is beautiful.

MORE THAN 1 WAY 2 BURN A W1TCH

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère