Poetry International Poetry International
Poem

Marianne Morris

LION\'S GATE

DE LEEUWENPOORT

‘Besluit voor jezelf wie je bent en wat je wilt scheppen in je leven en op de Aarde, en concentreer je vervolgens daarop. Laat je niet afleiden door de energieën van wat niet in verbinding staat met wat jij wilt scheppen.’

De stem is hier. Ik kan haar aanwezigheid voelen, hoe ze zich in mij verbreidt, als een ja die ontkiemt in de wortel omhoog naar de stam, die tot een aardige borstkas opblaast, en opschiet in schouders en nek. Ik droom ervan inkt in mijn vlees te prikken, mezelf zoet te stempelen. De behoefte aan een geordende stad om stilte te vinden, om de blindheid te vinden die aanvaarding is, om het loslaten te vinden dat vergeving is, om mijn gezicht naar een zonnige plek te wenden, voorwaarts gedreven om almaar dichter bij de lichtbron te komen. Want we weten dat het onze laatste kans is om op Aarde te leven, en omdat we geen andere kans zullen krijgen terug te keren, mogen we ons in dit leven niet van ons pad laten leiden. We willen niet teruggaan met meer vragen over het leven op deze Aarde. We moeten leren voor we gaan, van iedere mogelijke seconde op deze mooie Aarde houden, want we zullen niet terugkeren. We zullen heengaan naar een andere plek. Het is als een hart dat breekt in één klap voelen, ik zie het allemaal zo helder voor me en ik wil dat dit moment blijft. Deze zekerheid dat het enige wat ertoe doet in dit leven is dat je van je tijd hier geniet en dorstig blijft en zoekend en je je niet tegen de lessen verzet, snel naar ze toe en leer ze allemaal, zodat je in eigenheid kunt sterven, sterven in het licht.

Haat alsjeblieft niets, want door iets te haten, haat je. Heb alsjeblieft alleen lief, want door iets lief te hebben, heb je lief, of als je het niet lief kunt hebben sta er dan neutraal tegenover, en verblijf in de waarheid van wie jij bent, in de uitdijende, zachte, sterke energie van wie jij bent.

De enige manier om te vernietigen wat we onwenselijk achten is door je zowel daarvan af te wenden als van de tegenstand. Je haat het oneerlijke ding, het boosaardige ding, het hatelijke ding. Maar door het te haten, haat je. Het doet je haten. Wend je ervan af.

LION\'S GATE

“Decide for yourself who you are and what you will create in your life and on the Earth, and then focus on that. Do not be drawn by the energies of anything that is not in alignment with what you wish to create.”

The voice is here. I can feel its presence, its expansion in me, like a yes that buds from the root up through the trunk, blowing it out into a gentle barrel, and flying up into the shoulders and neck. I dream of poking ink into my flesh, stamping myself sweet. Requiring a city in order to find silence, to find the blindness that is acceptance, to find the letting go that is forgiveness, to turn my face into the sunny place propelled forward, to go always nearer to the source of the light. Because we know this is our last chance to live on Earth, and because we will not have another chance to go back again, in this life we cannot be distracted from our path. We do not want to go back with more questions pertaining to life on this Earth. We must learn them before we leave, loving every possible second upon this beautiful Earth, because we will not come back. We will move on elsewhere. It is like a heart breaking feeling suddenly, I see it all so clearly and I want this moment to stay. This feeling of certainty that the only thing that matters in this life is that you enjoy your time here and keep thirsting and seeking and do not resist the lessons, rush towards them and learn them all, so that you can die to yourself, die into light.

Please do not hate things, because in hating them, you hate. Please only love things, because in loving them, you love, or if you cannot love them be neutral about them, and remain in the truth of who you are, in the billowing, soft, strong energy of who you are.

The only way to destroy what we do not prefer is to step out both of it and the opposition to it. You hate the unfair thing, the evil thing, the hateful thing. But in hating it, you hate. It makes you hate. Step out of it.
Close

LION\'S GATE

“Decide for yourself who you are and what you will create in your life and on the Earth, and then focus on that. Do not be drawn by the energies of anything that is not in alignment with what you wish to create.”

The voice is here. I can feel its presence, its expansion in me, like a yes that buds from the root up through the trunk, blowing it out into a gentle barrel, and flying up into the shoulders and neck. I dream of poking ink into my flesh, stamping myself sweet. Requiring a city in order to find silence, to find the blindness that is acceptance, to find the letting go that is forgiveness, to turn my face into the sunny place propelled forward, to go always nearer to the source of the light. Because we know this is our last chance to live on Earth, and because we will not have another chance to go back again, in this life we cannot be distracted from our path. We do not want to go back with more questions pertaining to life on this Earth. We must learn them before we leave, loving every possible second upon this beautiful Earth, because we will not come back. We will move on elsewhere. It is like a heart breaking feeling suddenly, I see it all so clearly and I want this moment to stay. This feeling of certainty that the only thing that matters in this life is that you enjoy your time here and keep thirsting and seeking and do not resist the lessons, rush towards them and learn them all, so that you can die to yourself, die into light.

Please do not hate things, because in hating them, you hate. Please only love things, because in loving them, you love, or if you cannot love them be neutral about them, and remain in the truth of who you are, in the billowing, soft, strong energy of who you are.

The only way to destroy what we do not prefer is to step out both of it and the opposition to it. You hate the unfair thing, the evil thing, the hateful thing. But in hating it, you hate. It makes you hate. Step out of it.

LION\'S GATE

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère