Poetry International Poetry International
Poem

Jeet Thayil

RULES FOR CITIZENS

REGELS VOOR BURGERS

1. Laten we hen besturen die zich wagen aan het vertellen van verhalen.
2. Censuur is goed bestuur. Zelfcensuur is een kenmerk van de hoogste beschaving.
3. Als een acteur over God spreekt, zal hij worden getuchtigd. Er zal hem geen toegift worden toegestaan. Als hij het nog eens doet, wordt zijn vergunning ingetrokken.
4. Laten we hen besturen die zich wagen aan het prijzen van het hiernamaals, omdat hetgeen zij zeggen waar noch nuttig voor ons is.
5. Voor ons gaat er niets boven krijgshaftigheid.
6. We ontkennen niet dat verhalenvertellers hun vak beheersen en mensen geven wat ze graag horen willen. Maar hoe beter ze zijn, hoe minder graag we willen dat onze kinderen en mannen ze horen.
7. We zullen hun pogingen tot wijsheid weerleggen. We zullen spotten wanneer ze hun lage aantijging herhalen: Waarvan men niet spreken kan, daarvan moet men zwijgen.
8. We zullen de treurzangen van beroemde mannen afschaffen en die zangen overlaten aan de vrouwen, en niet de besten onder de vrouwen. 
9. Laten we die beangstigende, gruwelijke namen afschaffen – Cocytos, de Rivier van de Jammerklachten, Styx, de Rivier van de Angst, Ganga, de Rivier van de Dood in het Leven, Lethe, de Rivier van de Zaligheid, Tigris, de Rivier van de Droefenis.
10. We zullen het reizen en het vermengen van liederen verbieden.

RULES FOR CITIZENS

 1. Let us govern those who undertake the telling of stories.
 2. Censorship is good governance. Self-censorship is an attribute of the highest civilization.
 3. If an actor speaks of God, he will be chastised. He will be refused an encore. If he repeats the speech, he will have his license revoked.
 4. Let us govern those who undertake praise of the next world, since what they say is neither true nor useful to us. 
 5. Our best recourse is to be warlike.
 6. We do not deny that storytellers are good at their job and give people what they like to hear. But the better they are, the less we wish our children and men to hear them.
 7. We shall refute their attempts to be wise. We shall scoff when they repeat their vile allegation, Whereof one cannot speak, thereof one must remain silent.
 8. We will do away with the dirges of famous men and leave them for women, and not the best among women either.
 9. Let us abolish those fearful and terrific names, Cocytos, the River of Lamentations, Styx, the River of Fear, Ganga, the River of Death in Life, Lethe, the River of Bliss, Tigris, the River of Affliction.
 10. We shall disallow travel and the mingling of songs.


Close

RULES FOR CITIZENS

 1. Let us govern those who undertake the telling of stories.
 2. Censorship is good governance. Self-censorship is an attribute of the highest civilization.
 3. If an actor speaks of God, he will be chastised. He will be refused an encore. If he repeats the speech, he will have his license revoked.
 4. Let us govern those who undertake praise of the next world, since what they say is neither true nor useful to us. 
 5. Our best recourse is to be warlike.
 6. We do not deny that storytellers are good at their job and give people what they like to hear. But the better they are, the less we wish our children and men to hear them.
 7. We shall refute their attempts to be wise. We shall scoff when they repeat their vile allegation, Whereof one cannot speak, thereof one must remain silent.
 8. We will do away with the dirges of famous men and leave them for women, and not the best among women either.
 9. Let us abolish those fearful and terrific names, Cocytos, the River of Lamentations, Styx, the River of Fear, Ganga, the River of Death in Life, Lethe, the River of Bliss, Tigris, the River of Affliction.
 10. We shall disallow travel and the mingling of songs.


RULES FOR CITIZENS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère