Poetry International Poetry International
Poem

Jeet Thayil

MALAYALAM’S GHAZAL

GHAZAL VOOR HET MALAYALAM

Luister! Iemand zegt een gebed in het Malayalam.
Hij zegt dat er geen woord voor ‘wanhoop’ is in het Malayalam.

Soms bij het ochtendgloren zing je een garba in het Gujarati.
’s Nachts sla je je haar open in het Malayalam.

Wanneer je symmetrie wilt begrijpen, moet je Kerala begrijpen.
Daar hebben ze het langste palindroom, Malayalam.

Als je te lang in de kamers van het Engels hebt verkeerd,
Zet dan je ramen open voor de frisse lucht van het Malayalam.

Bezoekers zijn welkom op De School voor de Verloren Talen.
Iemand ontvangt een kinderstoel in het Malayalam.

Ik groet u, mijn voorouders, o geleerden en taalkundigen.
Mijn vader die Baudelaire declameert in het Malayalam.

Jeet, wat een poeha met die paar fragmentjes die je kent.
Schrijf eens een vers, als je durft, in het Malayalam.   
 

MALAYALAM’S GHAZAL

Listen! Someone’s saying a prayer in Malayalam.
He says there’s no word for ‘despair’ in Malayalam.

Sometimes at daybreak you sing a Gujarati garba.
At night you open your hair in Malayalam.

To understand symmetry, understand Kerala.
The longest palindrome is there, in Malayalam.

When you’ve been too long in the rooms of English,
Open your windows to the fresh air of Malayalam.

Visitors are welcome in The School of Lost Tongues.
Someone’s endowed a high chair in Malayalam.

I greet you my ancestors, O scholars and linguists.
My father who recites Baudelaire in Malayalam.

Jeet, such drama with the scraps you know.
Write a couplet, if you dare, in Malayalam.
 
Close

MALAYALAM’S GHAZAL

Listen! Someone’s saying a prayer in Malayalam.
He says there’s no word for ‘despair’ in Malayalam.

Sometimes at daybreak you sing a Gujarati garba.
At night you open your hair in Malayalam.

To understand symmetry, understand Kerala.
The longest palindrome is there, in Malayalam.

When you’ve been too long in the rooms of English,
Open your windows to the fresh air of Malayalam.

Visitors are welcome in The School of Lost Tongues.
Someone’s endowed a high chair in Malayalam.

I greet you my ancestors, O scholars and linguists.
My father who recites Baudelaire in Malayalam.

Jeet, such drama with the scraps you know.
Write a couplet, if you dare, in Malayalam.
 

MALAYALAM’S GHAZAL

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère