Poetry International Poetry International
Poem

Maud Vanhauwaert

Finger

I see a woman with a raised index finger. I ask ‘what are you pointing at’. She says ‘I’m not pointing, I’m asking a question’ _

I see a child with a raised index finger. ‘What’s your question’ I ask. The child says ‘I don’t have one, I’m feeling the direction of the wind’ _

I see a man with two raised index fingers. I say ‘the wind’s coming from over there’. ‘So?’ he shouts, ‘I’m drowning!’ He gasps for breath. Only now do I see that he’s treading water. ‘But there isn’t any water’ the child shouts. And the child pulls off the man’s pants and his willy points at me _

Vinger

Vinger

Ik zie een vrouw met een opgestoken wijsvinger. Ik vraag ‘waar wijst u naar’. Zij zegt ‘ik wijs niet, ik stel een vraag’ _

Ik zie een kind met een opgestoken wijsvinger. ‘Wat is je vraag’ vraag ik. Zegt het kind ‘ik heb er geen, ik voel de richting van de wind’ _

Ik zie een man met twee opgestoken wijsvingers. Ik zeg ‘de wind komt van ginds’. ‘En dan?’ schreeuwt hij ‘ik verdrink!’ Hij hapt naar adem. Nu pas zie ik dat hij watertrappelt. ‘Maar er is geen water’ schreeuwt het kind en het trekt de broek af van de man en zijn geslacht wijst mij aan _
Close

Finger

I see a woman with a raised index finger. I ask ‘what are you pointing at’. She says ‘I’m not pointing, I’m asking a question’ _

I see a child with a raised index finger. ‘What’s your question’ I ask. The child says ‘I don’t have one, I’m feeling the direction of the wind’ _

I see a man with two raised index fingers. I say ‘the wind’s coming from over there’. ‘So?’ he shouts, ‘I’m drowning!’ He gasps for breath. Only now do I see that he’s treading water. ‘But there isn’t any water’ the child shouts. And the child pulls off the man’s pants and his willy points at me _

Finger

I see a woman with a raised index finger. I ask ‘what are you pointing at’. She says ‘I’m not pointing, I’m asking a question’ _

I see a child with a raised index finger. ‘What’s your question’ I ask. The child says ‘I don’t have one, I’m feeling the direction of the wind’ _

I see a man with two raised index fingers. I say ‘the wind’s coming from over there’. ‘So?’ he shouts, ‘I’m drowning!’ He gasps for breath. Only now do I see that he’s treading water. ‘But there isn’t any water’ the child shouts. And the child pulls off the man’s pants and his willy points at me _
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère