Poetry International Poetry International
Poem

Paul Bogaert

With the ingenious

With the ingenious
combination pedals

the suppression
of the red-orange bar diagram
leads to the emergence

of a relief of gracious figures, a complex
amalgam of amperes and Schweppes, an orgy
of yellow-green geysers, flanked by thin blue spirals,
behind that a mouth-frothing rising indigo glitter curtain
and in front a plot-less mini-ballet of violet pawns,
so simultaneously elegant and vulgar that no one is bored.
In this cleverly contrived pre-programmed séance
in this magical grotto full of explosions and depressions
and deeply-rooted, high-spirited sprinklers,
in this phantasmagoria, this eccentric festival
of growing fans in increasingly higher Ti-Amo-Tis
in a frenzied swishing potpourri of upwardly shooting
crisscrossing lines lashing each other in ever-increasingly
symmetrical pumped-up demonstrations of amazing strength

the entire horizon then comes crashing down in the dark.

Met de ingenieuze

Met de ingenieuze
combinatiepedalen

leidt de onderdrukking
van het rood-oranje staafdiagram
tot de verschijning van

een reliëf van gracieuze figuren, een complex
amalgaam van ampères en Schweppes, een orgie
van geel-groene geisers, geflankeerd door dunne blauwe spiralen,
met daarachter een schuimbekkend oprijzend indigo glittergordijn
en een plotloos miniballet van violette pionnen ervoor,
zo elegant en vulgair tegelijk dat het niemand verveelt.
In deze vernuftig voorprogrammeerde seance
in deze tovergrot vol explosies en inzinkingen
en diepwortelende, levenslustige sprinklers,
in deze fantasmagorie, dit buitenissige festival
van groeiende waaiers in steeds hogere Ti-Amo-Ti’s
in een door uitzinnige zwiepers gegeselde potpourri
van opschietende, elkaar kruisende lijnen
in alsmaar symmetrischer opgepompte krachtpatserijen

stort dan de hele horizon verticaal neer in het zwart.
Close

With the ingenious

With the ingenious
combination pedals

the suppression
of the red-orange bar diagram
leads to the emergence

of a relief of gracious figures, a complex
amalgam of amperes and Schweppes, an orgy
of yellow-green geysers, flanked by thin blue spirals,
behind that a mouth-frothing rising indigo glitter curtain
and in front a plot-less mini-ballet of violet pawns,
so simultaneously elegant and vulgar that no one is bored.
In this cleverly contrived pre-programmed séance
in this magical grotto full of explosions and depressions
and deeply-rooted, high-spirited sprinklers,
in this phantasmagoria, this eccentric festival
of growing fans in increasingly higher Ti-Amo-Tis
in a frenzied swishing potpourri of upwardly shooting
crisscrossing lines lashing each other in ever-increasingly
symmetrical pumped-up demonstrations of amazing strength

the entire horizon then comes crashing down in the dark.

With the ingenious

With the ingenious
combination pedals

the suppression
of the red-orange bar diagram
leads to the emergence

of a relief of gracious figures, a complex
amalgam of amperes and Schweppes, an orgy
of yellow-green geysers, flanked by thin blue spirals,
behind that a mouth-frothing rising indigo glitter curtain
and in front a plot-less mini-ballet of violet pawns,
so simultaneously elegant and vulgar that no one is bored.
In this cleverly contrived pre-programmed séance
in this magical grotto full of explosions and depressions
and deeply-rooted, high-spirited sprinklers,
in this phantasmagoria, this eccentric festival
of growing fans in increasingly higher Ti-Amo-Tis
in a frenzied swishing potpourri of upwardly shooting
crisscrossing lines lashing each other in ever-increasingly
symmetrical pumped-up demonstrations of amazing strength

the entire horizon then comes crashing down in the dark.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère