Poetry International Poetry International
Poem

Paul Bogaert

Thus appeared

Thus appeared

the solitary

Pattex-witch Migraine backstage

with all her paraphernalia,
her urns and tension cables, her Steradent,
her encrypted inheritances, her serif typefaces,
her containers filled with containers
and her full imaginary control-orchestra.

And she remained silent.

Zo verscheen

Zo verscheen

de alleenstaande

Pattexheks Migraine in de backstage

met haar hebben en houden,
haar urnen en spankabels, haar Steradent,
haar versleutelde erfdelen, haar schreefletters,
haar containers vol containers
en haar hele imaginaire controle-orkest.

En zij zweeg.
Close

Thus appeared

Thus appeared

the solitary

Pattex-witch Migraine backstage

with all her paraphernalia,
her urns and tension cables, her Steradent,
her encrypted inheritances, her serif typefaces,
her containers filled with containers
and her full imaginary control-orchestra.

And she remained silent.

Thus appeared

Thus appeared

the solitary

Pattex-witch Migraine backstage

with all her paraphernalia,
her urns and tension cables, her Steradent,
her encrypted inheritances, her serif typefaces,
her containers filled with containers
and her full imaginary control-orchestra.

And she remained silent.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère