Poetry International Poetry International
Poem

K. Schippers

BETWEEN THEM

The mild superstition
with cracks between
paving stones
   that religion, the everyday
 
as opposed to the greater
all-encompassing structures
 
The separateness of things
leaf falls beside bench
next to garden hose
   united only
by our watching
 
things are not linked
 to each other
 
chasms yawn
between them

TUSSEN HEN IN

TUSSEN HEN IN

Het lichte bijgeloof
       met strepen tussen
              tegels
                die religie, de alledaagse

                     t.o. de grotere
                     allesomvattende bouwsels

Het onverbondene van de dingen
         blad valt naast bank
                        naast tuinslang
           alleen door ons kijken
                   samenhang

  de dingen hebben geen samenhang
                  t.o.v. elkaar

  tussen hen in gaapt het
                  van de afgronden
Close

BETWEEN THEM

The mild superstition
with cracks between
paving stones
   that religion, the everyday
 
as opposed to the greater
all-encompassing structures
 
The separateness of things
leaf falls beside bench
next to garden hose
   united only
by our watching
 
things are not linked
 to each other
 
chasms yawn
between them

BETWEEN THEM

The mild superstition
with cracks between
paving stones
   that religion, the everyday
 
as opposed to the greater
all-encompassing structures
 
The separateness of things
leaf falls beside bench
next to garden hose
   united only
by our watching
 
things are not linked
 to each other
 
chasms yawn
between them
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère