Poetry International Poetry International
Poem

K. Schippers

PAPER HANDKERCHIEFS

A funnel, tissues, the telephone,
completely unrelated, now I see them
before me on the table.
 
Should I put them together
in a sentence?  Just did, see above.
Let’s take something else. The sky
 
is the spider’s water and then it builds
a bridge to reach the fly.
A child says so, a line
 
that breaks. The heavy teapot
grows less heavy the more you pour.
Everything changes before
 
you know it. An address is crucial. It
is your pseudonym. And then I let them
go, the funnel and the spider,
 
the child and the tea, paper handkerchiefs
and even where you live. The window’s open,
the address blows away on the wind.

PAPIEREN ZAKDOEKJES

PAPIEREN ZAKDOEKJES

Trechter, zakdoekjes, telefoon, niets
met elkaar te maken nu ik ze ineens
vlak voor me op tafel zie.

Moet ik ze onderbrengen in een zin? Net
al gedaan, zie boven. Laten we iets
anders nemen. De lucht

is het water voor de spin en dan bouwt
hij een brug om naar de vlieg te komen.
Dat zegt een kind, een regel

die afbreekt. De zware theepot wordt
minder zwaar als je gaat inschenken.
Alles verandert waar je bij

staat. Een adres is erg belangrijk. Het
is je pseudoniem. En dan laat ik ze
los, de trechter en de spin,

het kind en de thee, papieren zakdoekjes
en ook waar je woont. Het raam is open,
het adres waait weg op de wind.
Close

PAPER HANDKERCHIEFS

A funnel, tissues, the telephone,
completely unrelated, now I see them
before me on the table.
 
Should I put them together
in a sentence?  Just did, see above.
Let’s take something else. The sky
 
is the spider’s water and then it builds
a bridge to reach the fly.
A child says so, a line
 
that breaks. The heavy teapot
grows less heavy the more you pour.
Everything changes before
 
you know it. An address is crucial. It
is your pseudonym. And then I let them
go, the funnel and the spider,
 
the child and the tea, paper handkerchiefs
and even where you live. The window’s open,
the address blows away on the wind.

PAPER HANDKERCHIEFS

A funnel, tissues, the telephone,
completely unrelated, now I see them
before me on the table.
 
Should I put them together
in a sentence?  Just did, see above.
Let’s take something else. The sky
 
is the spider’s water and then it builds
a bridge to reach the fly.
A child says so, a line
 
that breaks. The heavy teapot
grows less heavy the more you pour.
Everything changes before
 
you know it. An address is crucial. It
is your pseudonym. And then I let them
go, the funnel and the spider,
 
the child and the tea, paper handkerchiefs
and even where you live. The window’s open,
the address blows away on the wind.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère