Poetry International Poetry International
Poem

Marije Langelaar

This part

This part
of the longing light –
that throws a shadow on the empty borders
and white continues to hang in sight
 
that stands still in the windows and chases round
through a creaking house
that has activated its spotlights and
searches for centimetres through the fields
 
that allows itself to be borne like a dead one
on the beacons of the chilly wind
and all those mornings is received
by the winter quiet
 
– this light
gnaws in the morning on my clear love
who softly wedged in sheets
propels his breath

Dit deel

Dit deel
van het verlangend licht –
dat schaduw op de loze perken werpt
en wit blijft hangen in gezicht
 
dat stilstaat in de ramen en rondjaagt
door een krakend huis
dat zijn spots heeft aangeslagen en op
centimeters door de velden speurt
 
dat zich als een dode aan laat dragen
op de bakens van de kille wind
en al die morgens wordt ontvangen
door het winterstil
 
– dit licht
vreet in de ochtend aan mijn heldere geliefde
die zacht in lakens ingeklemd
zijn adem stuwt
Close

This part

This part
of the longing light –
that throws a shadow on the empty borders
and white continues to hang in sight
 
that stands still in the windows and chases round
through a creaking house
that has activated its spotlights and
searches for centimetres through the fields
 
that allows itself to be borne like a dead one
on the beacons of the chilly wind
and all those mornings is received
by the winter quiet
 
– this light
gnaws in the morning on my clear love
who softly wedged in sheets
propels his breath

This part

This part
of the longing light –
that throws a shadow on the empty borders
and white continues to hang in sight
 
that stands still in the windows and chases round
through a creaking house
that has activated its spotlights and
searches for centimetres through the fields
 
that allows itself to be borne like a dead one
on the beacons of the chilly wind
and all those mornings is received
by the winter quiet
 
– this light
gnaws in the morning on my clear love
who softly wedged in sheets
propels his breath
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère