Poetry International Poetry International
Poem

Inuo Taguchi

AUSPICIOUS OMEN

Souls resonate with one another
my soul does not belong to me alone
as in an impressionist’s pointillism
blue remains blue
as it mixes with all other colors
in the eyes of God
 
Wondrous things will happen
because this world itself is
an auspicious omen
in a light beyond all colors
God’s eyes are shining now

een gunstig voorteken

de ziel heeft weerklank
mijn ziel is niet alleen van mij
net als de pointillistische techniek van de impressionisten
blauw als blauw
vermengt zich met alle verfpigmenten
in het oog van god
 
er staat iets prachtigs te gebeuren
deze wereld
is een gunstig voorteken op zich
in licht dat alle mogelijke kleuren overstijgt
schittert nu     het oog van god

Close

AUSPICIOUS OMEN

Souls resonate with one another
my soul does not belong to me alone
as in an impressionist’s pointillism
blue remains blue
as it mixes with all other colors
in the eyes of God
 
Wondrous things will happen
because this world itself is
an auspicious omen
in a light beyond all colors
God’s eyes are shining now

AUSPICIOUS OMEN

Souls resonate with one another
my soul does not belong to me alone
as in an impressionist’s pointillism
blue remains blue
as it mixes with all other colors
in the eyes of God
 
Wondrous things will happen
because this world itself is
an auspicious omen
in a light beyond all colors
God’s eyes are shining now
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère