Poetry International Poetry International
Poem

Vlado Martek

Pre-poetry (1978–1984)

*
you can wander through language
endlessly.
To have an attitude means to offer
a model: the pre-poem and its content
fulfil/carry conditions, attitudes,
materials, tools, backgrounds with its
meanings.

*
Every grasping
of a pen in hand
is an act of honesty

*
I withdraw myself from all
poems, ready to be responsible
for the future poem, created
through work on poetry

*
Preparation is a poem
is a pre-poem

*
three freedoms freedoms
freedoms

*
I change my opinion
about poetry
three times every year

*
one poet
minus one poet
equals zero poets

*
one two three four
five six seven eight
nine ten eleven
twelve thirteen
fourteen fifteen
sixteen seventeen
eighteen words in poem

*
in Croatia there are
121 old poets
and 239 young poets

*
three hundred metaphors divided
by eighteen poets equals
twenty metaphors and one poet

*
three to five subjects
plus five subjects
equals eight to
ten subjects

*
23rd torment

*
it’s a pity
everything is
poetry

*
here lies a naked word
written
only with hand and machine,
I have not created
a future for it

*
state, I’ll disfigure
you with poetry

*
I renounce
metaphor

*
if I were a poem
I would be a bird

*
I stand for poetry
and you only write it

Predpoezija (1978–1984)

Predpoezija (1978–1984)

*
tumarati se jezikom može 
bez kraja.
Zauzeti stav znači ponuditi
predpjesmu čiji sadržaj
ispunjavaju/nose uvjeti, stavovi,
materijali, alati, podloge svojim
značenjima. 

*
Svako uzimanje
pisaljke u ruku
čin je poštenja

*
Povlačim se iz svih
pjesama, da bih bio odgovoran
za buduću pjesmu, načinjenu
u radu na poeziji

*
Priprema je pjesma
je predpjesma

*
tri slobode slobode
slobode

*
ja tri puta godišnje
mijenjam mišljenje 
o poeziji

*
jedan pjesnik
manje jedan pjesnik
jednako ništa pjesnika

*
jedna dvije tri četiri
pet šest sedam osam
devet deset jedanaest
dvanaest trinaest
četrnaest petnaest
šesnaest sedamnaest
osamnaest riječi pjesme 

*
u Hrvatskoj ima
121 stari pjesnik 
i 239 mladih pjesnika 

*
tristo šezdeset metafora podijeljeno
sa osamnaest pjesnika jednako
dvadeset metafora i jedan pjesnik

*
tri do pet sadržaja
plus pet sadržaja
jednako osam do
deset sadržaja

*
23. patnja

*
šteta
što je poezija
sve

*
ovdje počiva gola riječ
samo rukom i mašinom
zapisana,
ja joj ne izmislih 
budućnost


državo, unakazit 
ću te poezijom

*
odričem se
metafore

*
da sam pjesma
bio bih ptica 

*
ja se zalažem za poeziju
a vi je samo pišete

 


 

Close

Pre-poetry (1978–1984)

*
you can wander through language
endlessly.
To have an attitude means to offer
a model: the pre-poem and its content
fulfil/carry conditions, attitudes,
materials, tools, backgrounds with its
meanings.

*
Every grasping
of a pen in hand
is an act of honesty

*
I withdraw myself from all
poems, ready to be responsible
for the future poem, created
through work on poetry

*
Preparation is a poem
is a pre-poem

*
three freedoms freedoms
freedoms

*
I change my opinion
about poetry
three times every year

*
one poet
minus one poet
equals zero poets

*
one two three four
five six seven eight
nine ten eleven
twelve thirteen
fourteen fifteen
sixteen seventeen
eighteen words in poem

*
in Croatia there are
121 old poets
and 239 young poets

*
three hundred metaphors divided
by eighteen poets equals
twenty metaphors and one poet

*
three to five subjects
plus five subjects
equals eight to
ten subjects

*
23rd torment

*
it’s a pity
everything is
poetry

*
here lies a naked word
written
only with hand and machine,
I have not created
a future for it

*
state, I’ll disfigure
you with poetry

*
I renounce
metaphor

*
if I were a poem
I would be a bird

*
I stand for poetry
and you only write it

Pre-poetry (1978–1984)

*
you can wander through language
endlessly.
To have an attitude means to offer
a model: the pre-poem and its content
fulfil/carry conditions, attitudes,
materials, tools, backgrounds with its
meanings.

*
Every grasping
of a pen in hand
is an act of honesty

*
I withdraw myself from all
poems, ready to be responsible
for the future poem, created
through work on poetry

*
Preparation is a poem
is a pre-poem

*
three freedoms freedoms
freedoms

*
I change my opinion
about poetry
three times every year

*
one poet
minus one poet
equals zero poets

*
one two three four
five six seven eight
nine ten eleven
twelve thirteen
fourteen fifteen
sixteen seventeen
eighteen words in poem

*
in Croatia there are
121 old poets
and 239 young poets

*
three hundred metaphors divided
by eighteen poets equals
twenty metaphors and one poet

*
three to five subjects
plus five subjects
equals eight to
ten subjects

*
23rd torment

*
it’s a pity
everything is
poetry

*
here lies a naked word
written
only with hand and machine,
I have not created
a future for it

*
state, I’ll disfigure
you with poetry

*
I renounce
metaphor

*
if I were a poem
I would be a bird

*
I stand for poetry
and you only write it
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère