Poetry International Poetry International
Dichter

Jan Lauwereyns

Jan Lauwereyns

Jan Lauwereyns

(België, 1969)
Biografie

Snelle introductie

Jan Lauwereyns is dichter, schrijver en wetenschapper. In een vorig leven voerde hij als neurofysioloog allerlei experimenten uit op apen, terwijl hij zijn geweten suste met het schrijven van gedichten. Tegenwoordig doceert hij bio-ethiek en cognitieve wetenschap aan Kyushu University in Japan. In zijn poëzie laat Lauwereyns zich, net als romantische dichters als John Keats, leiden door een rijke verbeelding, gevoed door een doelgerichte selectieve blik. En met succes. Zijn poëziedebuut Nagelaten Sonnetten werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs, zijn roman Monkey Business werd lovend ontvangen en in 2012 krijg Lauwereyns de VSB Poëzieprijs voor de bundel Hemelsblauw, vanwege de ‘hartstocht en betrokkenheid met de wereld en haar eigenaardigheden’, maar zeker ook vanwege de humor, de lyriek en het verweven van werelden en wereldbeelden. Nog dit jaar verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Zombie zoekt zielgeno(o)t 

 

Volledige biografie

Jan Lauwereyns (Antwerpen, 1969) kan niet zwijgen over zijn liefde voor de stilte. Zijn poëzie geeft vorm aan de relatie met onmogelijke perfectie. Het formele experiment van het schrijven (soms in samenwerking met andere dichters, soms in andere talen) vult de altijd aanwezige afwezigheid slechts tijdelijk op. Vormen vinden voor enkele ogenblikken een zekere vastheid, maar bevredigen nooit helemaal: “Het meer is werkelijk niet op papier te zetten.” Schrijven verwoordt het prikkelende verlangen om de grenzen te verleggen naar “de ultieme apostrof”, om de individuele sterfelijkheid buitenspel te zetten: “Het onzegbare gezegd te hebben / Het perfecte gesproken te hebben.”

Zoals de Romantische dichter John Keats, één van de vele literaire en filosofische inspiratiebronnen (naast Robert Burton en René Descartes, Gertrude Stein en Wallace Stevens, om er maar enkele te noemen), schrijft Lauwereyns wat de verbeelding uitlokt. Die verbeelding wordt rijkelijk gevoed door een doelgerichte, selectieve blik, door ‘aandacht’, wat Lauwereyns ook bestudeert als cognitieve neurowetenschapper aan Kyushu University in Fukuoka.
 
Soms droomt hij ervan “het geheim van / de dichterlijke ziel te kraken”, zoals in Blanke Verzen, met een herschrijving van de Orpheus-mythe. Dit leidt tot Buigzaamheden, waarin de onzekerheid van waarneming, de ethiek van experimenteel onderzoek, en de vruchtbare bevestiging van allerlei liefdes (Japan, vrouw, kind) door elkaar lopen en elkaar versterken. Het tegemoetkomen van tegenstrijdigheden en omkeringen is een vaste waarde: Tegenvoetig, tweebenig bevestigt, in retour: “Geen trein reist ooit ver genoeg.” Anophelia! De mug leeft danst in dertien delen tussen “Het bloembed van de werkelijkheid” en “Het grindpad van de waarheid” naar een steeds nauwere verbintenis tussen ethiek en esthetiek, tussen hart en hersenen, dier en mens. Het voorlopige hoogtepunt, Hemelsblauw, waarvoor Lauwereyns de VSB Poëzieprijs 2012 ontving, bejubelt pijn en verlies als een poëtisch geschenk: “Stervend zul je nooit sterven / Gebundeld / De smaak van het geluid.”

© Heidi Thomson

Bibliografie
 
Nagelaten sonnetten, Manteau, Antwerpen,1999
Het zwijgen van de dichter, Gent, Druksel, 2001
Blanke verzen, Lannoo, Tielt, 2001
De boeke-kas. Waartoe zo veel?, Druksel, Gent, 2002
Buigzaamheden, Meulenhoff, Amsterdam, 2002
Monkey business, Meulenhoff, Amsterdam, 2003
Het bloembed van de werkelijkheid, Druksel, Gent, 2004
Tegenvoetig, tweebenig, Meulenhoff, Amsterdam, 2004
Splash: Lyrische suite over biologie, ritueel en poëzie, Vantilt, Nijmegen, 2005
Anophelia! De mug leeft, Meulenhoff/Manteau, Amsterdam en Antwerpen, 2007
Ik, systeem, de werkelijkheid (met Leo Vroman en een beeld van Jus Juchtmans), Druksel, Gent, 2007
Vloeistof en welvaart, De Bezige Bij, Amsterdam, 2008
Lied van het meer, Radioboek, DeBuren, Brussel, 2008
あたまがないへび, Addertje zonder kop, Druksel, Gent, 2009
Zwelgen wij denkend rond (met Leo Vroman), De Bezige Bij, Amsterdam, 2009
The Anatomy of Bias: How Neural Circuits Weigh the Options, MIT Press, Cambridge, MA, 2010
Stemvork (met Arnoud van Adrichem), IJzer, Utrecht, 2010
Three Poems (met 27 + 3 tekeningen van Johan Velter), JOUGA, Reading, 2010
Truths of Stone (Waarheden van steen; met Michael Palmer en een tekening van Nicolas Leus; vertaald door Tom Van de Voorde), Druksel, Gent, 2010
De smaak van het geluid van het hart, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011
馬を野に放つ, Een paard vrijlaten in het veld (met Kiwao Nomura en beelden van Kris Martin), Druksel, Gent, 2011
Hemelsblauw, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011
Shoaling Things (Naar de ondiepte; met Arkadii Dragomoshchenko en een tekening van Anne-Mie Van Kerckhoven, met medewerking van Evgeny Pavlov), Druksel, Gent, 2011
De Willekeur, De Bezige Bij, Amsterdam, 2012

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère