Poetry International Poetry International
Dichter

Christian Hawkey

Christian Hawkey

Christian Hawkey

(Verenigde Staten, 1969)
Biografie
Christian Hawkey, dichter en vertaler van Duitse poëzie, werd in 1969 geboren in Hackensack, New Jersey. Hij publiceerde twee poëziebundels van gewone lengte en twee kleinere bibliofiele bundels. Zijn eerste boek, The Book of Funnels, werd in 2006 bekroond met de Kate Tufts Discovery Award. Daarnaast ontving hij prijzen van de Academy of American Poets en het Poetry Fund en in 2006 kreeg hij de Creative Capital Innovative Literature Award. Van de Deutscher Akademischer Austausch Dienst kreeg Hawkey in 2008 de Artist-in-Berlin-beurs. Zijn meest recente project is een genre-overschrijdende verkenning van leven en werk van Georg Trakl. Hij woont in Berlijn en Brooklyn en is verbonden aan het Pratt Institute in Brooklyn, New York, waar hij als docent werkzaam is bij de vakgroep Humanities and Media Studies en deelneemt aan het Writing Program.
Het werk van Hawkey begint waar de dichters van de New York School ophielden. Dit heeft hem de prijzende woorden opgeleverd van niemand minder dan John Ashbery die over The Book of Funnels zei: “hier wordt een omgeving geschetst als die waarin we leven, met al haar verrassingen”. Het gaat in de gedichten – die een geestige, ironische toon hebben – vrijwel altijd om vileine kritiek op de Amerikaanse cultuur, waarbij de in slaap sussende verworvenheden van het hedendaagse stadsleven worden gecontrasteerd met de oorlogen die worden uitgevochten om de mensen te beschermen die dat leven leiden. Die kritiek treedt nog duidelijker aan de dag in Hawkeys tweede boek, Citizen Of. Het gedicht ‘De geboorte van een natie’ bijvoorbeeld, bestaat helemaal uit vragen, en begint onmiddellijk met het stellen van vragen over de problematische metafoor – het begrip land dat wordt gekoppeld aan het begrip geboorte: “Ging de wereld op de hurken om een natie / eruit te persen?” Hawkeys gezichtpunt is steevast gekanteld, zijn beelden zijn doordringend en scherp: “Een boekenkast, / van achteren gezien, is niet / de achterkant van iemands hersenen,” schrijft Hawkey in zijn gedicht ‘System of Objects’. De rijkdom aan register die zich in zo’n welbewust gepopulariseerde behandeling van complexe vragen manifesteert, paart zich aan een fijnzinnige beheersing van de taal. Hawkey gebruikt zijn plezier in en meesterschap over het contrast om gedichten te scheppen die fungeren als locaties van veelsoortigheid. Door de botsing die er in zijn werk optreedt tussen – onder meer – spreekstem, geschreven tekst, speelsheid, politieke kritiek, analytische intelligentie en kwetsbaarheid, wordt er een poëtica in het leven geroepen die ruimhartig de strijd aanbindt met de taal in al haar verschijningsvormen.   
© Don Share and Jennifer Nelson
Christian Hawkey was te gast op het 41ste Poetry International Festival in 2010. Deze tekst werd ter gelegenheid van dat optreden geschreven.


Bibliografie

The Book of Funnels, Verse Press, Amherst, Massachusetts, 2004
HourHour, Delirium Press, Montreal, Quebec, 2005
Citizen Of, Wave Books, Seattle, Washington, 2007
Petitions for an Alien Relative, Held Editions, Brooklyn, New York, 2010
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère