Poetry International Poetry International
Gedicht

Tonnus Oosterhoff

I've long had convictions, never been convinced

I've long had convictions, never been convinced.
I know more than some but less than others think.
I think in all respects exactly the same as my father (did not).


One day I'll lose the ability, the consciousness,
the inclination, the image
       the dovey dizziness

Lang ben ik overtuigd, nooit overtuigd geweest.

Lang ben ik overtuigd, nooit overtuigd geweest.
Ik weet meer dan sommigen maar minder dan anderen denken.
Ik vind in ieder opzicht precies hetzelfde als mijn vader (ook niet).


Op een dag ben ik kwijt het vermogen, het bewustzijn,
de neiging, het evenbeeld
          de duivige duizel
Close

Lang ben ik overtuigd, nooit overtuigd geweest.

Lang ben ik overtuigd, nooit overtuigd geweest.
Ik weet meer dan sommigen maar minder dan anderen denken.
Ik vind in ieder opzicht precies hetzelfde als mijn vader (ook niet).


Op een dag ben ik kwijt het vermogen, het bewustzijn,
de neiging, het evenbeeld
          de duivige duizel

I've long had convictions, never been convinced

I've long had convictions, never been convinced.
I know more than some but less than others think.
I think in all respects exactly the same as my father (did not).


One day I'll lose the ability, the consciousness,
the inclination, the image
       the dovey dizziness
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère