Poetry International Poetry International
Gedicht

Tonnus Oosterhoff

Pope, peace, balloons

Pope, peace, balloons
are nice words which enjoy seeing each other.
Prince, party, with models.
Mulled wine, piggy bank, fitness sandals.
“Come on, give us a mammoth hug.”
Prince Harry gives his models a mammoth hug.
They don’t think his fitness sandals are ridiculous, but cool in fact, nice
a bit like those of the pope, for whom everyone has great admiration. 
The pope wonders along with Jesus: are we kind enough to people
who are more dangerous than us? Must every beheading
become a hanging matter?
“He wears the red neckerchief”: He is beheaded.
“Wearing the cardinal’s hat”: Scalped.
If humanity could confess to the good, no woman’s magazine would have
something to hide.
The pharmaceutical industry enables it for a small charge:
Nice words are ready to penetrate all the pores.
A desert is the world. But the rain follows the plough.

Paus, vrede, ballonen

Paus, vrede, ballonnen
zijn fijne woorden die elkaar graag opzoeken.
Prins, feest, met modellen.
Gloeiwijn, spaarvarkentje, gezondheidssandalen.
‘Geef eens een mammoetknuffel.’
Prins Harry geeft zijn modellen een mammoetknuffel.
Ze vinden zijn gezondheidssandalen niet belachelijk maar leuk juist, fijn,
een beetje zoals die van de paus, voor wie allen grote bewondering hebben.
De paus vraagt zich met Jezus af: zijn wij wel aardig genoeg tegen mensen
die gevaarlijker zijn dan wij? Moeten we van elke onthoofdingszaak
een halszaak maken?
‘Hij draagt de rode halsdoek’: Hij is onthoofd.
‘De kardinaalshoed dragen’: Gescalpeerd zijn.
Als de mensheid zich tot het goede zou bekennen, had geen damesblad iets
te verbergen.
De farmaceutische industrie maakt het voor een kleine meerprijs mogelijk:
fijne woorden staan klaar om door alle porien binnen te dringen.

Een woestijn is de wereld. Maar de regen volgt de ploeg.
Close

Paus, vrede, ballonen

Paus, vrede, ballonnen
zijn fijne woorden die elkaar graag opzoeken.
Prins, feest, met modellen.
Gloeiwijn, spaarvarkentje, gezondheidssandalen.
‘Geef eens een mammoetknuffel.’
Prins Harry geeft zijn modellen een mammoetknuffel.
Ze vinden zijn gezondheidssandalen niet belachelijk maar leuk juist, fijn,
een beetje zoals die van de paus, voor wie allen grote bewondering hebben.
De paus vraagt zich met Jezus af: zijn wij wel aardig genoeg tegen mensen
die gevaarlijker zijn dan wij? Moeten we van elke onthoofdingszaak
een halszaak maken?
‘Hij draagt de rode halsdoek’: Hij is onthoofd.
‘De kardinaalshoed dragen’: Gescalpeerd zijn.
Als de mensheid zich tot het goede zou bekennen, had geen damesblad iets
te verbergen.
De farmaceutische industrie maakt het voor een kleine meerprijs mogelijk:
fijne woorden staan klaar om door alle porien binnen te dringen.

Een woestijn is de wereld. Maar de regen volgt de ploeg.

Pope, peace, balloons

Pope, peace, balloons
are nice words which enjoy seeing each other.
Prince, party, with models.
Mulled wine, piggy bank, fitness sandals.
“Come on, give us a mammoth hug.”
Prince Harry gives his models a mammoth hug.
They don’t think his fitness sandals are ridiculous, but cool in fact, nice
a bit like those of the pope, for whom everyone has great admiration. 
The pope wonders along with Jesus: are we kind enough to people
who are more dangerous than us? Must every beheading
become a hanging matter?
“He wears the red neckerchief”: He is beheaded.
“Wearing the cardinal’s hat”: Scalped.
If humanity could confess to the good, no woman’s magazine would have
something to hide.
The pharmaceutical industry enables it for a small charge:
Nice words are ready to penetrate all the pores.
A desert is the world. But the rain follows the plough.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère