Poetry International Poetry International
Gedicht

Radosław Jurczak

[THE PARKER SOLAR PROBE COMPLETES ITS FOURTH ORBIT AROUND THE SUN]

To continue is not what you imagined
Peter Gizzi

To continue is not what you imagined:
elliptical curves are not surprised by anything;
nor is the second time derivative surprised;
but the sun is always surprised. What is sent back to earth

is more and more surprised; transmit, you’re losing momentum;
in the discharge sensors, there’s an imaginary chill
you would be surprised by, Sun, if you could be surprised:
to continue is something quite different. Upload, you’re losing momentum.

(The sun will not surprise them: streams in binary code
will swallow the one after the zero, adding to the clever neurons
formed of derivatives, surprise and silicon. Gazing at the distillate

they will transform it into a future, and make memes out of it.
To continue is not what you imagined;
The sun is always surprised. Transfer, you’re losing momentum.)

[ZONNESONDE PARKER VOLTOOIT ZIJN VIERDE BAAN ROND DE ZON]

To continue is not what you imagined.
Peter Gizzi

Door te gaan had je je niet voorgesteld:
elliptische krommen verbazen zich nergens over;
de tweede afgeleide van de tijd verbaast zich nergens over;
de zon verbaast zich altijd. Naar de aarde verstuurd

verbaast hij zich almaar meer; blijf versturen, je verliest vaart;
in sensoren ontladingen, ingebeelde kilte;
de zon zou je verbazen, mocht je je kunnen verbazen:
door te gaan is iets anders. Blijf versturen, je verliest vaart.

(De zon zal hen niet verbazen: stromen in binaire code
worden door enen en nullen ingeslikt, overgeleverd aan handige neuronen
van afgeleiden, verbazing en silicium. Ze zullen het distillaat bekijken,

het verwerken voor de toekomst, er memes uit kneden.
Door te gaan had je je niet voorgesteld;
De zon verbaast zich altijd. Blijf versturen, je verliest vaart)

[PARKER SOLAR PROBE KOŃCZY CZWARTĄ ORBITĘ WOKÓŁ SŁOŃCA]

Trwać to coś innego, niż sobie wyobrażałeś.
Peter Gizzi

Trwać to coś innego, niż sobie wyobrażałeś:
krzywe eliptyczne nie dziwią się niczemu;
druga pochodna po czasie nie dziwi się niczemu;
Słońce dziwi się zawsze. Przesyłane na Ziemię

dziwi się coraz bardziej; transmituj, wytracasz pęd;
w sensorach wyładowania, wyobrażony chłód;
dziwiłoby cię Słońce, gdybyś potrafił się zdziwić:
trwać to coś innego. Przesyłaj, wytracasz pęd.

(Słońce ich nie zdziwi: strumienie w kodzie dwójkowym
przełkną jedynka po zerze, oddadzą zręcznym neuronom
z pochodnych, zdziwienia i krzemu. Będą przeglądać destylat,

przerobią go na przyszłość, ulepią z niego memy.
Trwać to co innego, niż sobie wyobrażałeś;
Słońce dziwi się zawsze. Przesyłaj, wytracasz pęd)

Close

[ZONNESONDE PARKER VOLTOOIT ZIJN VIERDE BAAN ROND DE ZON]

To continue is not what you imagined.
Peter Gizzi

Door te gaan had je je niet voorgesteld:
elliptische krommen verbazen zich nergens over;
de tweede afgeleide van de tijd verbaast zich nergens over;
de zon verbaast zich altijd. Naar de aarde verstuurd

verbaast hij zich almaar meer; blijf versturen, je verliest vaart;
in sensoren ontladingen, ingebeelde kilte;
de zon zou je verbazen, mocht je je kunnen verbazen:
door te gaan is iets anders. Blijf versturen, je verliest vaart.

(De zon zal hen niet verbazen: stromen in binaire code
worden door enen en nullen ingeslikt, overgeleverd aan handige neuronen
van afgeleiden, verbazing en silicium. Ze zullen het distillaat bekijken,

het verwerken voor de toekomst, er memes uit kneden.
Door te gaan had je je niet voorgesteld;
De zon verbaast zich altijd. Blijf versturen, je verliest vaart)

[THE PARKER SOLAR PROBE COMPLETES ITS FOURTH ORBIT AROUND THE SUN]

To continue is not what you imagined
Peter Gizzi

To continue is not what you imagined:
elliptical curves are not surprised by anything;
nor is the second time derivative surprised;
but the sun is always surprised. What is sent back to earth

is more and more surprised; transmit, you’re losing momentum;
in the discharge sensors, there’s an imaginary chill
you would be surprised by, Sun, if you could be surprised:
to continue is something quite different. Upload, you’re losing momentum.

(The sun will not surprise them: streams in binary code
will swallow the one after the zero, adding to the clever neurons
formed of derivatives, surprise and silicon. Gazing at the distillate

they will transform it into a future, and make memes out of it.
To continue is not what you imagined;
The sun is always surprised. Transfer, you’re losing momentum.)

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère