Poetry International Poetry International
Gedicht

Theophilus Kwek

THE WEEK IT HAPPENS

DE BEWUSTE WEEK

Voor derde sergeant Gavin Chan, vermoord tijdens een training in vredestijd

 

 

zo bouwen we een muur            om een naam heen

de bewuste week  wordt ons verteld      dat spreken

over doden         kwaadspreken is         dat er geen

ruimte is    voor conjectuur of kletspraat      hij zegt

dat er slechts plek is voor feiten          en zelfs dan

zeggen we niets     posten niets op Facebook      of

Twitter       er heerst stilte in de zaal       sommigen

kijken op hun telefoon           misschien hebben ze

iets gezegd               zonder te denken dat dat wordt

gezien als conjectuur misschien       ze zitten alleen

op Instagram   dit hier    gaat hij verder       dit hier

is om even te denken  aan de familie van de jongen

hij verbetert zichzelf      man        hij bedoelt jonge-

man           maar hij pauzeert       niemand hoort het

alsof hij zijn stem kwijt is         meteen daarna zegt

hij jongen    dat woord     het hangt        in zijn keel

klinkt       alsof het gevangen zit        en probeert te

ontsnappen   een zorgvuldig hek    hoog    gebouwd

om juist te voorkomen dat dit gebeurt                  dit

zijn de feiten               zoals ze geschieden          op

volgorde    de jongen  want laten we ’m zo noemen

heeft de leiding  over een gepantserd voertuig   een

tank        hij begeleidt die         tijdens een reis over

onbegaanbaar terrein       hij kantelt om         en hij

wordt zinneloos gevonden     het gebeurt         snel

in zulke situaties             de gehoorzaal is helemaal

stil           ons is gevraagd                  om met rechte

rug te zitten          niemand ademt dus ’t is moeilijk

te zeggen    wat mensen     denken   maar hier zitten

we   jongens   jongemannen   en bang om te sterven

THE WEEK IT HAPPENS

for 3rd Sergeant Gavin Chan, killed in peacetime training

 

this is how we build a wall      around a name

the week it happens     we are told     to speak

of the dead is     to speak ill     that there is no

room     for speculation or idle talk     he says

only facts have a place     and even so we will

not say anything     not post on Facebook    or

Twitter     there is a quiet in the room     some

are checking their phones     maybe they have

said something     without thinking that might

be taken as speculation maybe     they are just

on Instagram    this is     he continues    this is

to spare a thought     for the family of the boy

he corrects himself     man     he means young

man      but there is a pause     nobody hears it

as if he loses his voice    immediately after he

says boy     the word    it hangs     in his throat

sounding    like it has been caught     trying to

escape     a careful fence     a tall one     raised

precisely to stop this from happening     these

are the facts      as they take place      an order

of events     the boy      for let us call him that

is in command     of an armoured vehicle     a

tank      he is guiding it     as it travels through

difficult terrain     it falls on its side      and he

is found unconscious      it happens     quickly

in situations like this     the auditorium is very

quiet      we have been asked     to sit with our

backs straight      nobody breathes so it’s hard

to say     what anyone     thinks     but here we

are    boys    young men    and scared of dying

Close

DE BEWUSTE WEEK

Voor derde sergeant Gavin Chan, vermoord tijdens een training in vredestijd

 

 

zo bouwen we een muur            om een naam heen

de bewuste week  wordt ons verteld      dat spreken

over doden         kwaadspreken is         dat er geen

ruimte is    voor conjectuur of kletspraat      hij zegt

dat er slechts plek is voor feiten          en zelfs dan

zeggen we niets     posten niets op Facebook      of

Twitter       er heerst stilte in de zaal       sommigen

kijken op hun telefoon           misschien hebben ze

iets gezegd               zonder te denken dat dat wordt

gezien als conjectuur misschien       ze zitten alleen

op Instagram   dit hier    gaat hij verder       dit hier

is om even te denken  aan de familie van de jongen

hij verbetert zichzelf      man        hij bedoelt jonge-

man           maar hij pauzeert       niemand hoort het

alsof hij zijn stem kwijt is         meteen daarna zegt

hij jongen    dat woord     het hangt        in zijn keel

klinkt       alsof het gevangen zit        en probeert te

ontsnappen   een zorgvuldig hek    hoog    gebouwd

om juist te voorkomen dat dit gebeurt                  dit

zijn de feiten               zoals ze geschieden          op

volgorde    de jongen  want laten we ’m zo noemen

heeft de leiding  over een gepantserd voertuig   een

tank        hij begeleidt die         tijdens een reis over

onbegaanbaar terrein       hij kantelt om         en hij

wordt zinneloos gevonden     het gebeurt         snel

in zulke situaties             de gehoorzaal is helemaal

stil           ons is gevraagd                  om met rechte

rug te zitten          niemand ademt dus ’t is moeilijk

te zeggen    wat mensen     denken   maar hier zitten

we   jongens   jongemannen   en bang om te sterven

THE WEEK IT HAPPENS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère