Poetry International Poetry International
Gedicht

Sara Uribe

"How do we understand"

[

: How do we understand this strange place of being
between life and death, of speaking precisely from that
vacillating boundary?

: a woman living on the border

: this strange place

: she is dead yet speaks

: she is the one with no place who nevertheless seeks to
claim one within speech

: Do you mean that she will continue here on her own,
speaking aloud, dead, speaking at the top of her voice for
all of us to hear? 

]

"Hoe kunnen we die vreemde plek begrijpen"

[

: Hoe kunnen we die vreemde plek begrijpen tussen leven
en dood, het spreken precies vanaf de grens?

: een grensbewoonster 

: die vreemde plek

: ze is dood maar ze spreekt

: ze heeft geen plek maar eist er een op vanuit de spraak

: Wil je zeggen dat ze hier alleen zal blijven, hardop
pratend, dood, luidkeels pratend zodat wij haar allemaal
horen?

]

 

[

: ¿Es posible entender ese extraño lugar entre la
vida y la muerte, ese hablar precisamente desde el
límite?

: una habitante de la frontera

: ese extraño lugar

: ella está muerta pero habla

: ella no tiene lugar pero reclama uno desde el
discurso

: ¿Quieres decir que va a seguir aquí sola,
hablando en voz alta, muerta, hablando a viva voz
para que todos la oigamos?

]

Close

"Hoe kunnen we die vreemde plek begrijpen"

[

: Hoe kunnen we die vreemde plek begrijpen tussen leven
en dood, het spreken precies vanaf de grens?

: een grensbewoonster 

: die vreemde plek

: ze is dood maar ze spreekt

: ze heeft geen plek maar eist er een op vanuit de spraak

: Wil je zeggen dat ze hier alleen zal blijven, hardop
pratend, dood, luidkeels pratend zodat wij haar allemaal
horen?

]

 

"How do we understand"

[

: How do we understand this strange place of being
between life and death, of speaking precisely from that
vacillating boundary?

: a woman living on the border

: this strange place

: she is dead yet speaks

: she is the one with no place who nevertheless seeks to
claim one within speech

: Do you mean that she will continue here on her own,
speaking aloud, dead, speaking at the top of her voice for
all of us to hear? 

]

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère