Poetry International Poetry International
Gedicht

Marie de Quatrebarbes

The acted children casually

The acted children casually prepare to pour into the act of violence

through the window of broken cups, attention doesn't weaken

missing presents itself as a proper image, at the intersection of these, images or acts, which are children

quite intensely, the peas are white, their loneliness is a re-cess whose eye knows something

why go looking for pretexts, when moving the position solves nothing? My shoes are rankings, they act among themselves like the race

De gepleegde kinderen

De gepleegde kinderen maken zich ongedwongen op om toe te geven aan geweldpleging

door de uitstalkast van de gebroken kopjes verslapt de aandacht niet

verspreking doet zich voor als kloppend beeld, op het snijpunt van hetzij beelden of handelingen die kinderen zijn

tamelijk levendig zijn de doperwtjes wit, hun eenzaamheid is een uit-hoek waar het oog iets van weet

waarom voorwendsels zoeken, als verplaatsen van de positie niets oplost? Mijn schoenen zijn ranglijsten, ze houden onderling een soort wedstrijd

Les enfants actés se préparent familièrement à verser dans l’acte de violence

par la vitrine des tasses brisées, l’attention ne faiblit pas

manquée se présente comme une image juste, à l’intersection de celles, des images ou des actes, qui sont des enfants

assez vivement, les petits pois sont blancs, leur solitude est un re-coin dont l’œil sait quelque chose

pourquoi chercher des prétextes, quand déplacer la position ne résout rien ? Mes chaussures sont des classements, elles font entre elles comme la course
Close

De gepleegde kinderen

De gepleegde kinderen maken zich ongedwongen op om toe te geven aan geweldpleging

door de uitstalkast van de gebroken kopjes verslapt de aandacht niet

verspreking doet zich voor als kloppend beeld, op het snijpunt van hetzij beelden of handelingen die kinderen zijn

tamelijk levendig zijn de doperwtjes wit, hun eenzaamheid is een uit-hoek waar het oog iets van weet

waarom voorwendsels zoeken, als verplaatsen van de positie niets oplost? Mijn schoenen zijn ranglijsten, ze houden onderling een soort wedstrijd

The acted children casually

The acted children casually prepare to pour into the act of violence

through the window of broken cups, attention doesn't weaken

missing presents itself as a proper image, at the intersection of these, images or acts, which are children

quite intensely, the peas are white, their loneliness is a re-cess whose eye knows something

why go looking for pretexts, when moving the position solves nothing? My shoes are rankings, they act among themselves like the race
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère