Poetry International Poetry International
Gedicht

Zang Di

INTRODUCTION TO THE STUDY OF SNOWPACK

This snow is thick, so thick
You are obliged to agree we did see
the best solutions in our dreams.

This thick snow encircles, pushing you back
to the core of human hunger. Yet if you don’t suffer from it,
snow can still be your best sport.

Snow’s breasts, far and wide, icy to the touch –
things you have reached wouldn’t
set your brain free from the tyranny of a white ant.

Silent observation makes it easier
to obtain a feeling purer than truth:
some people opt to stay above the snow, they never

hesitate half a second about the immortality of poetry;
some people opt to be snowed under,
so as to keep close contact with you by chewing roots.

Johnson, Jan. 7, 2016

INLEIDING TOT DE STUDIE VAN EEN SNEEUWLAAG

De sneeuw is dik, zo dik dat je
het er wel mee eens zult zijn dat we in de droom die we hadden
al de beste antwoorden hebben gekregen.

Erg dikke sneeuw cirkelt je terug naar
de kern van menselijke honger; maar stel dat je geen honger hebt,
dan kan sneeuw het allerbeste vermaak bieden.

Borsten van sneeuw zijn weids en ijskoud –
ongeacht wat je streelt, je brein
kan niet vluchten van de tirannie van een witte mier.

Evengoed veroorzaakt stille observatie gemakkelijk
een gevoel dat nog puurder wit is dan de waarheid:
sommige mensen blijven voor altijd boven de sneeuw,

nooit twijfelen ze langer dan een halve seconde over de onsterfelijkheid van poëzie;
andere mensen leven juist onder de sneeuw,
kauwend op boomwortels om nauw contact met je te houden.

7 januari 2016, Johnson

积雪学入门

雪很厚,厚到你
甚至会同意我们做过的梦中
已经有了最好的答案。

很厚的雪将你圈回到
人类饥饿的核心;但假如你不饿,
雪也可以是最好的玩具。

雪的乳房辽阔而冰冷——
不论你抚摸到什么,你的脑海
都逃不过一只白蚂蚁的独裁。

还是静静的观摩容易产生
比真理还净白的感觉:
有些人始终呆在雪的上面,

从未令诗的不朽迟疑过半秒种;
有些人则活在雪的下面,
靠咀嚼树根,和你保持密切的联系。


2016年1月7日 Johnson
Close

INLEIDING TOT DE STUDIE VAN EEN SNEEUWLAAG

De sneeuw is dik, zo dik dat je
het er wel mee eens zult zijn dat we in de droom die we hadden
al de beste antwoorden hebben gekregen.

Erg dikke sneeuw cirkelt je terug naar
de kern van menselijke honger; maar stel dat je geen honger hebt,
dan kan sneeuw het allerbeste vermaak bieden.

Borsten van sneeuw zijn weids en ijskoud –
ongeacht wat je streelt, je brein
kan niet vluchten van de tirannie van een witte mier.

Evengoed veroorzaakt stille observatie gemakkelijk
een gevoel dat nog puurder wit is dan de waarheid:
sommige mensen blijven voor altijd boven de sneeuw,

nooit twijfelen ze langer dan een halve seconde over de onsterfelijkheid van poëzie;
andere mensen leven juist onder de sneeuw,
kauwend op boomwortels om nauw contact met je te houden.

7 januari 2016, Johnson

INTRODUCTION TO THE STUDY OF SNOWPACK

This snow is thick, so thick
You are obliged to agree we did see
the best solutions in our dreams.

This thick snow encircles, pushing you back
to the core of human hunger. Yet if you don’t suffer from it,
snow can still be your best sport.

Snow’s breasts, far and wide, icy to the touch –
things you have reached wouldn’t
set your brain free from the tyranny of a white ant.

Silent observation makes it easier
to obtain a feeling purer than truth:
some people opt to stay above the snow, they never

hesitate half a second about the immortality of poetry;
some people opt to be snowed under,
so as to keep close contact with you by chewing roots.

Johnson, Jan. 7, 2016
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère