Poetry International Poetry International
Gedicht

Zang Di

FLYING ASSOCIATION

Between Celan and Amichai there is a Du Fu.
We should drill a well and draw him up.
Carve out time to listen to the voice from underground.
Between Amichai and Tranströmer, there is a Wang Wei.
We should dig a hole in the green hill to wake him up
from the sleeping realm of snakes.
Between Celan and Tranströmer, there is a Li Shangyin.
We should drill through the stunned stone,
use a thousand year guano to slowly bake his shadow
into a loaf of bread.
Between Amichai and Ted Hughes, there is a Jiang Kui.
We should pull him out of that tree,
put him in a basket, and then, with a pulley and a rope,
haul him up to the treetop. There,
the basket becomes a bird's nest, as if we've wandered
into an age when both men and birds attempt to fly.

VLIEGEN, VERBOND

Tussen Celan en Amichai is een Du Fu;
we zouden een put moeten maken en hem omhoog hijsen.
We moeten tijd uittrekken om te luisteren naar de ondergrondse boodschap.
Tussen Amichai en Tranströmer is een Wang Wei;
we zouden een gat moeten graven in de groene bergen,
hem wekken uit het slapende rijk van slangen.
Tussen Celan en Tranströmer is een Li Shangyin;
we zouden een verblufte steen moeten uitbeitelen, met vogelpoep van duizend jaar
langzaam een brood van zijn schaduw bakken.
Tussen Amichai en Ted Hughes is een Jiang Kui;
we zouden hem uit de boom moeten peuteren,
in een mand stoppen, vervolgens met een katrol en een touw
hoog in een boom moeten ophangen. Daar
zal de mand veranderen in een vogelnest. Met een omweg lijken we weer aan te komen
bij een tijdperk waarin mens en vogel samen proberen te vliegen.

试飞协会

在策兰和阿米亥之间,有一个杜甫;
我们应该打一眼井,把他从下面拽上来。
我们总得抽出点时间,听听来自地下的口信。
在阿米亥和特朗斯特吕姆之间,有一个王维;
我们应该把青山挖一个洞,把他从蛇的睡眠王国里唤醒。
在策兰和特朗斯特吕姆之间,有一个李商隐,
我们应该凿开惊呆了的石头,用千年的鸟粪
把他的影子慢慢烤成一块面包。
在阿米亥和泰德休斯之间,有一个姜夔,
我们应该把他从树里抠出来,
放进篮子,再用滑轮和绳子
把他吊到树顶。在那里,
篮子会变回鸟巢。我们仿佛又迂回到了
人和鸟一起试飞的年代。
Close

VLIEGEN, VERBOND

Tussen Celan en Amichai is een Du Fu;
we zouden een put moeten maken en hem omhoog hijsen.
We moeten tijd uittrekken om te luisteren naar de ondergrondse boodschap.
Tussen Amichai en Tranströmer is een Wang Wei;
we zouden een gat moeten graven in de groene bergen,
hem wekken uit het slapende rijk van slangen.
Tussen Celan en Tranströmer is een Li Shangyin;
we zouden een verblufte steen moeten uitbeitelen, met vogelpoep van duizend jaar
langzaam een brood van zijn schaduw bakken.
Tussen Amichai en Ted Hughes is een Jiang Kui;
we zouden hem uit de boom moeten peuteren,
in een mand stoppen, vervolgens met een katrol en een touw
hoog in een boom moeten ophangen. Daar
zal de mand veranderen in een vogelnest. Met een omweg lijken we weer aan te komen
bij een tijdperk waarin mens en vogel samen proberen te vliegen.

FLYING ASSOCIATION

Between Celan and Amichai there is a Du Fu.
We should drill a well and draw him up.
Carve out time to listen to the voice from underground.
Between Amichai and Tranströmer, there is a Wang Wei.
We should dig a hole in the green hill to wake him up
from the sleeping realm of snakes.
Between Celan and Tranströmer, there is a Li Shangyin.
We should drill through the stunned stone,
use a thousand year guano to slowly bake his shadow
into a loaf of bread.
Between Amichai and Ted Hughes, there is a Jiang Kui.
We should pull him out of that tree,
put him in a basket, and then, with a pulley and a rope,
haul him up to the treetop. There,
the basket becomes a bird's nest, as if we've wandered
into an age when both men and birds attempt to fly.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère