Poetry International Poetry International
Gedicht

Zang Di

NIGHT BIRD SERIES

I dreamt each time we’re together, three people are there.
You said, the other one is a bird.

When I call your name, the bird calls as well.
When you call my name, he’s still calling.

His voice is like a pipe collecting night dew,
stretching out from the dark window.

When we’re quiet, his calls continue.
The calls imply something, but don’t name names.

His calls contain another vaster cry,
a kind I thought couldn’t exist outside of human screams.

NACHTVOGELS, SERIE

Ik droom dat we altijd met z’n drieën zijn als we samen zijn.
Jij zegt dat die ander eigenlijk een vogel is.

Als ik je naam roep, roept die vogel ook altijd.
Als jij mijn naam roept, roept hij nog steeds.

Zijn geroep lijkt op een buis versierd met nachtdauw
die van buiten het donkere raam naar binnen reikt.

Als wij stil worden gaat zijn geroep nog onophoudelijk door.
Het heeft duidelijk betekenis, maar er komt geen naam in voor.

Zijn geroep sluit een nog hardere kreet in zich.
Voorheen dacht ik dat die niet kon bestaan buiten de schreeuw van de mens.

夜鸟丛书

我梦见,我们在一起时一直是三个人。
你说,那另外一个其实是只鸟。

我叫你的名字时,那只鸟也一直叫。
你叫我的名字时,它仍在叫。

它的叫声,像一根缀着夜露的管子,
从黝黑的窗外伸了进来。

我们安静下来时,它的叫声依然持续不断。
它的叫声有确定的含义,只是里面没有一个名字。

它的叫声里包含着一种更大的呼唤。
以前,我以为那不可能存在于人的叫喊之外。
Close

NACHTVOGELS, SERIE

Ik droom dat we altijd met z’n drieën zijn als we samen zijn.
Jij zegt dat die ander eigenlijk een vogel is.

Als ik je naam roep, roept die vogel ook altijd.
Als jij mijn naam roept, roept hij nog steeds.

Zijn geroep lijkt op een buis versierd met nachtdauw
die van buiten het donkere raam naar binnen reikt.

Als wij stil worden gaat zijn geroep nog onophoudelijk door.
Het heeft duidelijk betekenis, maar er komt geen naam in voor.

Zijn geroep sluit een nog hardere kreet in zich.
Voorheen dacht ik dat die niet kon bestaan buiten de schreeuw van de mens.

NIGHT BIRD SERIES

I dreamt each time we’re together, three people are there.
You said, the other one is a bird.

When I call your name, the bird calls as well.
When you call my name, he’s still calling.

His voice is like a pipe collecting night dew,
stretching out from the dark window.

When we’re quiet, his calls continue.
The calls imply something, but don’t name names.

His calls contain another vaster cry,
a kind I thought couldn’t exist outside of human screams.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère