Poetry International Poetry International
Gedicht

Ken Babstock

FENDING OFF THE CONSERVATISM IN ADORNO

HET CONSERVATISME IN ADORNO AFHOUDEN

Op de verpieterende hoek van Boston en Queen 
klampt het Tasty Chicken House heel mei door
aan zijn kerstglitter, en heeft niet lang in dit aards bedrijf. 
Gedoogde muurschilderingen onder bubbellettertags
remmen de vaart der volkeren niet af. Een deur verder
Wattle en Daub, advocatenkantoor van Newfoundlanders
of een hobbyboetiek in thematisch rijmend kippenhok,
ruikt slapte, zwakt zijn pretenties enigszins af
met een minikerstklok boven de zeurende scharnier.
Knoop je sjaal . . . comme ça. De Logopedist,
slechts een paar blokken verderop, verzoekt ons de achterdeur
te nemen. Uk, oek, echk, esj, iesj, ess. Softe dentalen
hoorbaar aspirant aan de voorzijde, hij beschrijft
de textuur van mijn toscaanse soep. Wadend in namen
komt hij terecht in de lediging die namen weigert.
Lager op Logan, bij Eastern, rolt het Westoncomplex
zijn broodwagens uit lang na de ochtendschemer. Rousseau
had iets over de brioche in zijn Bekentenissen een jaar
voor Marie Antoinettes aankomst in Frankrijk. Luxe
brood is nu een kiloknallende koeienvlaai van walnootzuurdesem
die woensdag al versteend is. Bij welke klasse horen wij?
Wanneer hielden we voor het laatst van muziek en niet van haar rol
als kalmeringsmiddel of haar causativiteit? Hij gaat los.
Leren riem, stukken ketting. De witte lucht een lichtbak
aangezien voor gaten tussen negatieven van de omgekeerde stad,
fietsslot, fietsslot, eerste bank in Regent Park,
de auratische eigenschappen van dit buisje lippenbalsem, en
klam, draderig boomhaar van de binnenste schors gepulkt, 
Guy Ben-Ner zei vanuit zijn boomhut,
‘in Wild Boy, bijvoorbeeld, spreekt mijn zoon echt
zijn eerste Engelse woord voor de camera uit. Hij wordt
voor het eerst geknipt en je ziet’ – ik zal nooit helemaal – ‘je ziet
dat hij er nauwelijks in slaagt zich aan te kleden
voor het eerst.’ Wat we verwarren met een populair lied
blaast zijn haar op bij een in het raam gemonteerde
airco-unit. Natte snaredrum in het patroniem,
stel voor dat je ziet wat daar is. Een schildpad – zachter vleeswaar
in versierd pantser – kan zijn versierde pantser zijn.

FENDING OFF THE CONSERVATISM IN ADORNO

At the festering corner of Boston and Queen
The Tasty Chicken House clings through May
to its Christmas tinsel, and is not long for this world.
Sanctioned colour murals under bubble script tags
won’t slow the winds of progress. Next door,
Wattle and Daub, a law firm of Newfoundlanders
or a crafts supply in keeping with the poultry theme,
smells weakness, softens its smuggest aspects
with miniature jingle bell over the gripey hinge.
Knot your scarf . . . comme ça. The Speech Pathologist,
just blocks from here, requests we enter through
the rear. Uck, ook, echk, esh, eesch, ess. Mushy dentates,
audibly aspirant at the front end, he’s describing
the texture of the tuscan soup I made. Wading into names
he’ll enter the depletion that refuses names.
Lower on Logan, near Eastern, the Weston plant
rolls out its bread trucks well past dawn. Rousseau
had that bit about brioche in his Confessions a year prior
to Marie Antoinette’s arrival in France. Luxury
bread’s now a four-pound cow pat of walnut sourdough
that petrifies by Wednesday. What class are we?
When did we last love music and not its function
as calmative or its causativity? He gets down.
Leather strop, lengths of chain. The white sky a light box
viewed as gaps between negatives of the inverted city,
bike lock, bike lock, first bank in Regent Park,
the auratic properties of this chapstick tube, and
damp stringy tree-hair peeled from the inner bark.
Guy Ben-Ner, from his tree house, said,
“in Wild Boy, for example, my son really does utter
his first English word on-screen. He gets his first
haircut and you see” — I’ll never fully — “you see
him barely managing to dress alone
for the first time.” What we mistake for popular song
blows out its hair near the window-mounted
air-con unit. Wet snare drum in the patronymic,
imagine seeing what’s there. A turtle — softer meats
within a patterned armour — might be its patterned armour.
Ken Babstock

Ken Babstock

(Canada, 1970)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Canada

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Engels

Gedichten Dichters
Close

HET CONSERVATISME IN ADORNO AFHOUDEN

Op de verpieterende hoek van Boston en Queen 
klampt het Tasty Chicken House heel mei door
aan zijn kerstglitter, en heeft niet lang in dit aards bedrijf. 
Gedoogde muurschilderingen onder bubbellettertags
remmen de vaart der volkeren niet af. Een deur verder
Wattle en Daub, advocatenkantoor van Newfoundlanders
of een hobbyboetiek in thematisch rijmend kippenhok,
ruikt slapte, zwakt zijn pretenties enigszins af
met een minikerstklok boven de zeurende scharnier.
Knoop je sjaal . . . comme ça. De Logopedist,
slechts een paar blokken verderop, verzoekt ons de achterdeur
te nemen. Uk, oek, echk, esj, iesj, ess. Softe dentalen
hoorbaar aspirant aan de voorzijde, hij beschrijft
de textuur van mijn toscaanse soep. Wadend in namen
komt hij terecht in de lediging die namen weigert.
Lager op Logan, bij Eastern, rolt het Westoncomplex
zijn broodwagens uit lang na de ochtendschemer. Rousseau
had iets over de brioche in zijn Bekentenissen een jaar
voor Marie Antoinettes aankomst in Frankrijk. Luxe
brood is nu een kiloknallende koeienvlaai van walnootzuurdesem
die woensdag al versteend is. Bij welke klasse horen wij?
Wanneer hielden we voor het laatst van muziek en niet van haar rol
als kalmeringsmiddel of haar causativiteit? Hij gaat los.
Leren riem, stukken ketting. De witte lucht een lichtbak
aangezien voor gaten tussen negatieven van de omgekeerde stad,
fietsslot, fietsslot, eerste bank in Regent Park,
de auratische eigenschappen van dit buisje lippenbalsem, en
klam, draderig boomhaar van de binnenste schors gepulkt, 
Guy Ben-Ner zei vanuit zijn boomhut,
‘in Wild Boy, bijvoorbeeld, spreekt mijn zoon echt
zijn eerste Engelse woord voor de camera uit. Hij wordt
voor het eerst geknipt en je ziet’ – ik zal nooit helemaal – ‘je ziet
dat hij er nauwelijks in slaagt zich aan te kleden
voor het eerst.’ Wat we verwarren met een populair lied
blaast zijn haar op bij een in het raam gemonteerde
airco-unit. Natte snaredrum in het patroniem,
stel voor dat je ziet wat daar is. Een schildpad – zachter vleeswaar
in versierd pantser – kan zijn versierde pantser zijn.

FENDING OFF THE CONSERVATISM IN ADORNO

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère