Poetry International Poetry International
Gedicht

Ken Babstock

AUTUMN NEWS FROM THE DONKEY SANCTUARY

HERFSTBERICHT VAN DE EZELOPVANG

Cargo heeft het haar
een beetje losgegooid en is opgehouden
Plinius de Oudere
 
het vrijwilligerswerk op te dringen.
’s Zomers was het een en al Plinius de Oudere
Plinius de Oudere, Plinius
 
de – ze bleef alleen staan
voor wegdistels, ouwe havermout, of om
fladderige kooluiltjes naar
 
zichzelf terug te spiegelen
vanuit de natte riviersteen van haar goede oog. Odin,
zoals je al weet,
 
kwam afgelopen mei
ter wereld onder de conifeer, en is vriendjes
geworden met een kraai
 
die neerstrijkt tussen
zijn trompetlelie-oren, als grove taal die hij niet
zou mogen horen. Zijn moeder
 
Anu, het rijpaard met
de zachte hoeven uit Killaloe, is gezond en nooit
ver uit de buurt van Loki of Odin.
 
De omheining,
de ID-chips als nuttige cysten onder de huid
geschoven, de ploeg
 
een trompe-l’oeil en het vorenrijke
veld, de haverzak van de UNHCR en de strikte
bezoekuren. Deze dingen gedaan
 
voor staatloze lastdieren,
muilezels en paarden – gedaan uit liefde, in plaats
van claims op doel of recht –
 
worden gedaan dankzij
uw gulle steun. In uw namen. Veel plezier met de foto.
Heb een veilige winter
 
buiten de afrastering.

AUTUMN NEWS FROM THE DONKEY SANCTUARY

Cargo has let down
her hair a little and stopped pushing
Pliny the Elder on
the volunteer labour.
During summer it was all Pliny the Elder,
Pliny the Elder, Pliny

the — she’d cease only
for Scotch thistle, stale Cheerios, or to reflect
flitty cabbage moths
back at themselves
from the wet river-stone of her good eye. Odin,
as you already know,
was birthed under
the yew tree back in May, and has made
friends with a crow
who perches between
his trumpet-lily ears like bad language he’s not
meant to hear. His mother
Anu, the jennet with
soft hooves from Killaloe, is healthy and never
far from Loki or Odin.
The perimeter fence,
the ID chips like cysts with a function slipped
under the skin, the trompe
l’oeil plough and furrowed
field, the UNHCR feed bag and restricted visiting
hours. These things done
for stateless donkeys,
mules, and hinnies — done in love, in lieu of claims
to purpose or rights —

are done with your
generous help. In your names. Enjoy the photo.
Have a safe winter
outside the enclosure.
Ken Babstock

Ken Babstock

(Canada, 1970)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Canada

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Engels

Gedichten Dichters
Close

HERFSTBERICHT VAN DE EZELOPVANG

Cargo heeft het haar
een beetje losgegooid en is opgehouden
Plinius de Oudere
 
het vrijwilligerswerk op te dringen.
’s Zomers was het een en al Plinius de Oudere
Plinius de Oudere, Plinius
 
de – ze bleef alleen staan
voor wegdistels, ouwe havermout, of om
fladderige kooluiltjes naar
 
zichzelf terug te spiegelen
vanuit de natte riviersteen van haar goede oog. Odin,
zoals je al weet,
 
kwam afgelopen mei
ter wereld onder de conifeer, en is vriendjes
geworden met een kraai
 
die neerstrijkt tussen
zijn trompetlelie-oren, als grove taal die hij niet
zou mogen horen. Zijn moeder
 
Anu, het rijpaard met
de zachte hoeven uit Killaloe, is gezond en nooit
ver uit de buurt van Loki of Odin.
 
De omheining,
de ID-chips als nuttige cysten onder de huid
geschoven, de ploeg
 
een trompe-l’oeil en het vorenrijke
veld, de haverzak van de UNHCR en de strikte
bezoekuren. Deze dingen gedaan
 
voor staatloze lastdieren,
muilezels en paarden – gedaan uit liefde, in plaats
van claims op doel of recht –
 
worden gedaan dankzij
uw gulle steun. In uw namen. Veel plezier met de foto.
Heb een veilige winter
 
buiten de afrastering.

AUTUMN NEWS FROM THE DONKEY SANCTUARY

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère