Poetry International Poetry International
Gedicht

Morten Søndergaard

more and more danes

more and more Danes are finding work
more and more Danes are now millionaires
more and more Danes are having children with Dannebrog-shaped moles
more and more Danes are expressing concern for the environment
more and more Danes have a feeling of inadequacy
more and more Danes take the car to Vienna
more and more Danes make little sounds with their mouths
more and more Danes are also eating their apple cores
more and more Danes are committing suicide
more and more Danes are googling their own names
more and more Danes are born left-handed
more and more Danes are going to poetry readings
more and more Danes suffer from winter depression and stop short in traffic, at a loss
more and more Danes speak German
more and more Danes are playing poker
more and more Danes no longer feel Danish
more and more Danes have their teeth fixed south of the border
more and more Danes are licking the mirrors in public toilets
more and more Danes describe themselves as happy
more and more Danes drive round the country at night, experimenting on cows’ eyes
more and more Danes enjoy moving very, very slowly when they are alone.

steeds meer Denen vinden werk

steeds meer Denen vinden werk
steeds meer Denen worden miljonair
steeds meer Denen krijgen kinderen met moedervlekken in de vorm van de Deense vlag
steeds meer Denen drukken hun bezorgdheid voor het milieu uit
steeds meer Denen beleven een gevoel van tekortschieten
steeds meer Denen bezoeken Wenen per auto
steeds meer Denen maken kleine geluidjes met hun mond
steeds meer Denen eten appels met klokhuis en al
steeds meer Denen plegen zelfmoord
steeds meer Denen googelen hun eigen naam
steeds meer Denen worden linkshandig geboren
steeds meer Denen gaan naar poëzieavonden
steeds meer Denen lijden aan een winterdepressie en blijven in het verkeer stilstaan en
weten niets
steeds meer Denen spreken Duits
steeds meer Denen spelen poker
steeds meer Denen voelen zich geen Deen meer
steeds meer Denen laten hun tanden door tandartsen ten zuiden van de grens doen
steeds meer Denen likken de spiegels in openbare wc´s af
steeds meer Denen noemen zichzelf gelukkig
steeds meer Denen rijden ´s nachts op het platteland rond en doen proeven met
koeienogen
steeds meer Denen houden ervan zich op extreem langzame wijze te bewegen als ze
alleen zijn

flere og flere danskere kommer i arbejde
flere og flere danskere bliver millionærer
flere og flere danskere får børn med dannebrogsformede modermærker
flere og flere danskere udtrykker bekymring for miljøet
flere og flere danskere oplever en følelse af utiltrækkelighed
flere og flere danskere besøger Wien i bil
flere og flere danskere laver små lyde med munden
flere og flere danskere spiser også æblernes kernehuse
flere og flere danskere begår selvmord
flere og flere danskere googler deres eget navn
flere og flere danskere fødes venstrehåndede
flere og flere danskere går til poesioplæsninger
flere og flere danskere lider af vinterdepression og standser op i trafikken og ved ingenting
flere og flere danskere taler tysk
flere og flere danskere spiller poker
flere og flere danskere føler sig ikke længere som danskere
flere og flere danskere får lavet deres tænder af tandlæger syd for grænsen
flere og flere danskere slikker spejlene på offentlige toiletter
flere og flere danskere betegner sig selv som lykkelige
flere og flere danskere kører rundt på landet om natten og laver forsøg med køernes øjne
flere og flere danskere kan li at bevæge sig på en ekstrem langsom måde når de er alene
Close

steeds meer Denen vinden werk

steeds meer Denen vinden werk
steeds meer Denen worden miljonair
steeds meer Denen krijgen kinderen met moedervlekken in de vorm van de Deense vlag
steeds meer Denen drukken hun bezorgdheid voor het milieu uit
steeds meer Denen beleven een gevoel van tekortschieten
steeds meer Denen bezoeken Wenen per auto
steeds meer Denen maken kleine geluidjes met hun mond
steeds meer Denen eten appels met klokhuis en al
steeds meer Denen plegen zelfmoord
steeds meer Denen googelen hun eigen naam
steeds meer Denen worden linkshandig geboren
steeds meer Denen gaan naar poëzieavonden
steeds meer Denen lijden aan een winterdepressie en blijven in het verkeer stilstaan en
weten niets
steeds meer Denen spreken Duits
steeds meer Denen spelen poker
steeds meer Denen voelen zich geen Deen meer
steeds meer Denen laten hun tanden door tandartsen ten zuiden van de grens doen
steeds meer Denen likken de spiegels in openbare wc´s af
steeds meer Denen noemen zichzelf gelukkig
steeds meer Denen rijden ´s nachts op het platteland rond en doen proeven met
koeienogen
steeds meer Denen houden ervan zich op extreem langzame wijze te bewegen als ze
alleen zijn

more and more danes

more and more Danes are finding work
more and more Danes are now millionaires
more and more Danes are having children with Dannebrog-shaped moles
more and more Danes are expressing concern for the environment
more and more Danes have a feeling of inadequacy
more and more Danes take the car to Vienna
more and more Danes make little sounds with their mouths
more and more Danes are also eating their apple cores
more and more Danes are committing suicide
more and more Danes are googling their own names
more and more Danes are born left-handed
more and more Danes are going to poetry readings
more and more Danes suffer from winter depression and stop short in traffic, at a loss
more and more Danes speak German
more and more Danes are playing poker
more and more Danes no longer feel Danish
more and more Danes have their teeth fixed south of the border
more and more Danes are licking the mirrors in public toilets
more and more Danes describe themselves as happy
more and more Danes drive round the country at night, experimenting on cows’ eyes
more and more Danes enjoy moving very, very slowly when they are alone.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère