Poetry International Poetry International
Wie we zijn

Poetry International

Wie we zijn

Bij Stichting Poetry International zijn we gek van poëzie uit binnen- en buitenland. Daarom doen we er alles aan om zoveel mogelijk poëzie bij een zo groot en divers mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en richten we ons op het versterken van de uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers en -liefhebbers, zowel on stage als online.

Poetry International is vooral bekend via het jaarlijkse Poetry International Festival dat sinds 1970 de top van de internationale poëzie naar Rotterdam haalt en aan een grote schare liefhebbers presenteert. Naast het jaarlijkse festival beschikken we over een grote online poëziecollectie Poetry Archives, waar zo’n 1200 dichters en 11.000 gedichten van over de hele wereld te vinden zijn. Sinds 2002 worden alle festivaldichters en hun werk daar ook in opgenomen. En Poetry International ziet het als belangrijke taak om de kracht, kwaliteit en veelzijdigheid van de Nederlandstalige poëzie ook internationaal te laten zien; ruim 100 Nederlandstalige dichters zijn hier terug te vinden (#Explore Dutch Poetry). 

C. Buddingh’-prijs
Sinds 1988 reikt Poetry International jaarlijks de C. Buddingh’-prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut uit. Ieder jaar leest een jury alle ingezonden debuten en maakt een keuze daaruit.

Poet in Residence
Sinds een aantal jaren biedt Poetry International een dichter die vanwege economische, sociale of politieke redenen in het thuisland niet in vrijheid kan werken, een plek als Poet in Residence in Rotterdam. In april en mei krijgt de dichter de tijd en ruimte om te schrijven, om de stad en haar bewoners te leren kennen en worden er relevante contacten in het literaire en culturele veld gelegd. Ook zijn er optredens in de vorm van lezingen en interviews. De residentie eindigt met een optreden op het Poetry International Festival en een meertalige publicatie van in Rotterdam geschreven werk, uitgegeven door Publication Studio Rotterdam. Dit wordt project wordt ondersteund door het Ludo Pieters Gastschrijvers Fonds.

Poëzie op school: Spraakzaam Rotterdam (voorheen Louder than a Bomb)
Voor het middelbaar onderwijs organiseert Poetry International op weg naar het jaarlijkse Poetry International Festival het educatieproject Spraakzaam Rotterdam (voorheen Louder than a Bomb). Op scholen geven Rotterdamse spoken word-coaches schrijf- en performancelessen. Dit educatieprogramma vindt plaats in samenwerking met KCR.  

Poetry Academy: Poëzie lezen en vertalen
Sinds 2017 heeft Poetry International met de Poetry Academy een eigen opleidingsinstituut in huis. Jong en oud kan er terecht voor cursussen poëzie lezen, workshops of masterclasses op verschillende niveaus. Tijdens het festival presenteert de Academy de Vertaalworkshops o.l.v. diverse professionele festivalvertalers waarbij ook de dichter zelf aanschuift. Sinds 2020 worden de meeste workshops online aangeboden.

Het gedicht is een bericht
Sinds 1988 rijden in Rotterdam de veeg- en vuilniswagens van Dienst Stadsbeheer (v/h Roteb) met dichtregels op de flanken door de stad. Ruim dertig jaar al combineren Poetry International en Gemeente Rotterdam met 'Het gedicht is een bericht' (Jules Deelder) de mooiste festivalpoëzie met het afval van de stad. Poëzie van over de hele wereld dringt zo door tot in de verste uithoeken van Rotterdam. Jaarlijks worden er nieuwe dichtregels aan de veeg- en vuilniswagens toegevoegd.

De codes

Poetry International adheres to the Cultural Governance Code, the Code Cultural Diversity, and the Fair Practice Code.

Cultural Diversity

Diversiteit en inclusie

Poetry International zet de komende jaren ramen en deuren wijd open, voor samenwerking, frisse geluiden, nieuwe en andere gezichten, meerstemmigheid en verscheidenheid. De principiële meerstemmigheid van het festival sluit aan op de superdiverse stad die Rotterdam is en biedt een jong en cultureel divers publiek de inspiratie die het zoekt. Die ambitie bepaalt de festivalprogrammering en de opzet van educatieve programma’s, en spiegelt zich in keuzes voor samenwerkingspartners, moderatoren en bijvoorbeeld de samenstelling van jury’s. De focus ligt op culturele diversiteit.

Fair Practice Code

Fair Practice

Groei en vernieuwing vormen de komende jaren het vertrekpunt voor onze activiteiten. Groei van publiek en het uitbouwen van samenwerking realiseren we vooral door gerichte inzet van vast en tijdelijk personeel. Het streven naar vernieuwing geldt voor de programma’s én voor de organisatie zelf. We zijn ondernemend en bouwen stap voor stap de activiteiten uit. De bedrijfsvoering is realistisch, de honorering van kunstenaars en medewerkers is fair.

Governance

Cultural Governance

Poetry International onderschrijft de Code Cultural Governance en hanteert een bestuursmodel met directeur. Voor het bestuur is een actueel profielenmatrix en aftreedrooster opgesteld. De statuten van Poetry International zijn in 2019 geactualiseerd. Vanaf maart 2021 bestaat het bestuur uit zes leden. Het huidige bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en ontvangt een reiskostenvergoeding. 

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère