Poetry International Poetry International
C. Buddingh'-prijs
alara

'Mythen en stoplichten' beste poëziedebuut van het jaar

36ste C. Buddingh'-prijs voor Alara Adilow

Photo's: Rosa Quist

Poetry International's C. Buddingh’-prijs 2023 is gewonnen door Alara Adilow, voor haar poëziedebuut Mythen en stoplichten, een uitgave van Prometheus. Adilow kreeg de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut uitgereikt door juryvoorzitter Sasja Janssen, tijdens het feestelijke slotprogramma van het 53ste Poetry International Festival. De jury roemde 'Mythen en stoplichten' als 'een bundel over identiteit, zoals je ze op dit moment maar weinig tegenkomt.'  Er werden 26 poëziedebuten ingezonden voor de 36ste C. Buddingh'-prijs. Naast Alara Adilow maakten de debuutbundels van Laura Broekhuysen ('Wij capalen'), Babeth Fonchie Fotchind ('Plooi') en Astrid Haerens ('Oerhert') kans op de prijs. De jury bestond uit dichter Sasja Janssen, poëzierecensent en docent Janita Monna en slamdichter Seckou Ouologuem. 

‘Geloof je in Engelen, Alara?’

De jury was diep onder de indruk van de vier genomineerde poëziedebuten, maar viel als een blok voor 'Mythen en stoplichten': 'Een bundel die een universum schept dat woekert, krimpt, sterft en zichzelf opnieuw uitvindt. Een fabelachtig debuut, waarin elk gedicht bol staat van de prachtige regels', aldus de jury. 

Uit het juryrapport: 

"'Mythen en stoplichten' van Alara Adilow (1988) neemt de lezer mee op een overrompelende, indringende en transformerende reis, via de onderwereld naar de sterfelijke wereld, tot in de hemel daarboven. Daarvoor trekt ze met veel lef alle taalregisters open en laat in verrassende en sensitieve beelden zien wat het lyrische ik meemaakt en ondergaat. (...) Juist via het groteske, grove, lyrische, juist via mythen, het bijgeloof, de religie, maar ook via beelden uit haar jeugd kan Adilow zich verhouden tot haar queerness, de worsteling met haar transitie, religie, de breuk met haar moeder, haar verlangens, seksuele fantasieën, drugs, zonder ook maar een moment de omgeving uit het oog te verliezen. De schoonheid zit in de vele contrasten, mooi vervat in de titel. De wanhoop, overgave en lef ontroeren. Een bundel over identiteit, zoals je ze op dit moment maar weinig tegenkomt." Lees hier het volledige juryrapport.

De nieuwe stemmen van 2022 / 2023

Onder de debuterende dichters zaten dit jaar bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen: zeventien om negen. De jury noemt dat een hoopgevende ontwikkeling. De nieuwste generatie dichters zit dicht op het pulseren van de tijd. We lezen over gender, non-binariteit, queerness, het klimaat, de sociale media en internet: poëzie als podium voor life long struggles. Opvallend is daarbij dat jonge dichters een voorkeur hebben voor het prozagedicht, al wordt de keuze daarvoor niet altijd afgedwongen door de inhoud. De jury kon maar vier bundels nomineren. Bijzondere vermeldingen had de jury daarom voor de bundels Het nodige breken van Sara Eelen, Honger, heteronormativiteit en het heelal van Lies Gallez en Laatste foto van de vrede van Jan-Paul Rosenberg. 

Over de C. Buddingh'-prijs

Sinds 1988 bekroont Poetry International jaarlijks het beste Nederlandstalige poëziedebuut met de C. Buddingh'-prijs. Daarmee vraagt Poetry International extra aandacht voor talentvolle nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie. Voor menig dichter van naam was de C. Buddingh’-prijs de eerste belangrijke prijs die in de wacht werd gesleept. Joke van Leeuwen, Ilja Leonard Pfeijffer, Anna Enquist, of recenter Lieke Marsman, Ellen Deckwitz, Marieke Lucas Rijneveld en Radna Fabias behoren tot de laureaten. In 2022 ging de C. Buddingh'-prijs naar Maxime Garcia Diaz, voor haar bundel Het is warm in de hivemind (De Bezige Bij). 

 

genomineerden compleet

Wie schrijft het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het jaar

C. Buddingh'-prijs 2023

Sinds 1988 bekroont Poetry International het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het jaar met de C. BUDDINGH'-PRIJS VOOR NIEUWE NEDERLANDSTALIGE POËZIE. Met de prijs vraagt Poetry International meer aandacht voor talentvolle nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie. En met succes! Voor inmiddels bekende dichters als Joke van Leeuwen, Tonnus Oosterhoff, Ilja Leonard Pfeijffer en Anna Enquist of - meer recent - Marieke Lucas Rijneveld en Radna Fabias was de C. Buddingh’-prijs de eerste belangrijke trofee die in de wacht werd gesleept. In 2022 won Maxime Garcia Diaz de ‘Buddingh’ met ‘Het is warm in de hivemind’, een uitgave van De Bezige Bij. Op zondag 11 juni reikt Poetry International de 36ste C. Buddingh'-prijs uit tijdens het feestelijke uitreikingsprogramma op het 53ste Poetry International Festival

genomineerden 2023

Alara Adilow, Laura Broekhuysen, Babeth Fonchie Fotchind en Astrid Haerens

Dit zijn de nominaties voor de C. Buddingh'-prijs 2023

De jury van de C. Buddingh'-prijs 2023 nomineert de poëziedebuten van Alara AdilowLaura BroekhuysenBabeth Fonchie Fotchind en Astrid Haerens voor de 36ste editie van de C. Buddingh’-prijs. De winnaar van de C. Buddingh'-prijs 2023 wordt op zondag 11 juni a.s. bekend gemaakt tijdens het feestelijke uitreikingsprogramma op het 53ste Poetry International Festival Rotterdam. Om meer aandacht te vragen voor deze bijzondere nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie presenteert Poetry International verschillende evenementen rondom de genomineerde bundels en dichters, zoals de C. Buddingh'-Online Leesclub met Ingmar Heytze (v.a. 11 mei, zie hieronder) en het programma Buddingh’ in de Tuin bij Boekhandel van Gennep in Rotterdam (13 mei). 

De juryleden Sasja JanssenJanita Monna en Seckou Ouologuem kozen de vier kanshebbers uit 26 ingezonden debuutbundels. Het viel de jury op dat er het afgelopen jaar bijna dubbel zoveel vrouwen als mannen debuteerden: zeventien om negen. De debuterende dichter zit dicht op het pulseren van de tijd, met gedichten over geëngageerde thema’s en identiteit. “We lezen over gender, non-binariteit, queerness, het klimaat, de sociale media en internet: poëzie als podium voor life long struggles. Dat levert mooie gedichten op, al is er ook werk dat nauwelijks het particuliere ontstijgt. De vier genomineerden doen dat zeker wel.

Lees meer over de genomineerde dichters en bundels

Mythen en stoplichten

Alara Adilow (Uitgeverij Prometheus)

Mythen en stoplichten

Mythen en stoplichten voert de lezer mee op een overrompelende, indringende en transformerende reis, van de onderwereld naar de sterfelijke wereld, tot zelfs naar de hemel daarboven. Adilow trekt alle taalregisters open. Juist via het groteske, grove, lyrische, juist via mythen, bijgeloof, religie, maar ook via beelden uit haar jeugd kan ze zich verhouden tot haar queerness, de worsteling met haar transitie, de breuk met haar moeder, verlangens, seksuele fantasieën en drugs, zonder ook maar een moment navelstaarderig te worden. Een fabelachtig debuut, waar in elk gedicht prachtige regels te lezen zijn: een bundel die herlezing vraagt.

Alara Adilow (1988) maakte deel uit van het NOORDWOORD Poëzietalenttraject. Ze publiceerde eerder gedichten in De Gids, Het Liegend Konijn, De Revisor en Tirade. Ze is gastschrijver bij nY en werkt aan haar debuutroman Naald van de zon. 

Foto © Bob Bronshoff

Wij capabelen

Laura Broekhuysen (Uitgeverij Querido)

Wij capabelen

Al in het proza van Laura Broekhuysen zat poëzie. De vaak lange, stromende verzen in Wij capabelen draaien om universele thema’s: de band tussen moeder en kind, hoe ieder mens vroegere generaties en toekomstige in zich draagt, hoe een leven gestalte krijgt in relatie tot andere levens. Thema’s waar Broekhuysen taal voor vindt die minutieus, muzikaal en tastbaar is. In levendige gedichten toont Broekhuysen aangrijpend de kracht van herinneringen terwijl het cyclische leven ook uit de compositie van de bundel spreekt; stemmen cirkelen om elkaar heen,  pogen elkaar te naderen, om tezamen een koor van nieuwe betekenissen te laten klinken. 

Laura Broekhuysen (1983) is schrijver en violist en woon in Ijsland. Haar prozadebuut Twee linkerlaarzen werd o.a. genomineerd voor de Selexyz Debuutprijs. Ze schreef ook Hellend Vlak, Winter-IJsland en Flessenpost uit Reykjavik. Ze schrijft voor LOD muziektheater in Gent, publiceert in Terras en De Revisor en doceert viool. 

foto © Welmoet Broekhuysen

Plooi

Babeth Fonchie Fotchind (De Geus)

Plooi

In Plooi verkent Babeth Fonchie Fotchind met poëtische middelen het woord ‘plooi’. Hoe te leven in een cultuur die je vreemd is, hoe jezelf te vinden na een breuk met familie, hoe klinkt je eigen taal als je moet laveren tussen je moedertaal en je nieuwe taal. Fonchie Fotchind dicht in een parlando stijl over de botsing tussen culturen, het lesbisch-zijn, de breuk met haar moeder, misbruik, een kinderwens en relatieproblemen. Maar haar stem, die ernstig en onderkoeld, teder en lichtvoetig is, maakt dat de poëzie nergens topzwaar wordt. Een veelkleurige, prachtige bundel waarin de taal zich uiterst lenig plooit naar de kracht van poëzie.

Babeth Fonchie Fotchind (1993) is jurist en dichter. Ze draagt regelmatig voor op podia en festivals, publiceerde o.a. in Kluger Hans, De Revisor, De Groene, DW B, De Gids en Elle, en was huisdichter van Lillith Mag. Ze werd geselecteerd voor de schrijfresidentie van Huis deBuren en het Slow Writing Lab.

Foto ©  Coco Olakunle

Oerhert

Astrid Haerens (Uitgeverij Atlas Contact)

Oerhert

Met Oerhert schreef Astrid Haerens een indringend debuut over urgente thema’s. In de gedichten schemert pijn door, wordt een gevecht geleverd. Met een zichtbare buitenwereld, met eigen en maatschappelijke verwachtingen, met een lichaam dat aanvoelt alsof de ‘ledematen in een lange jas’ bijeen gehouden worden en een binnenwereld die de controle lijkt te verliezen. Je zou deze lichamelijke gedichten een worsteling met vrouw-zijn kunnen noemen. Haar rijke, beeldende zinnen vallen op. Ze vragen erom nog eens gelezen te worden, en nog eens, om bij iedere lezing meer glans te krijgen. En bij iedere lezing wint Haerens’ poëzie aan scherpte.

Astrid Haerens (1989) behaalde een Master in Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen. In september 2017 verscheen haar debuutroman Stadspanters bij uitgeverij Polis. Ander werk publiceerde ze onder meer in De Revisor, De Gids, Het Liegend Konijn en Poëziekrant. 

Foto © Stine Sampers

C. Buddingh'-Online Leesclub met Ingmar Heytze

Op donderdag 11 mei gaat een nieuwe C. Buddingh'-Online Leesclub van start. Elke donderdag in mei duik je met dichter Ingmar Heytze diep in een van de vier voor de Buddingh'-prijs genomineerde poëziedebuten. Het is de ideale manier om te  ontdekken wat de nieuwe generatie Nederlandstalige dichters te vertellen heeft en hoe ze dat dan doet. 

Natuurlijk nodigen we de genomineerde dichters Alara Adilow, Laura Broekhuysen, Babeth Fonchie Fotchind en Astrid Haerens uit om online aan te schuiven om persoonlijk over hun bundel te vertellen. De leesclub vindt op donderdag 11, 18 en 25 mei en 1 juni plaats, online via zoom. Deelname kost 85 euro (+ 1,50 servicekosten) voor vier avonden, je kunt je hier inschrijven.

heytze

Sasja Janssen, Janita Monna & Seckou Ouologuem

De jury van de C. Buddingh'-prijs 2023

Op zondag 11 juni reikt Poetry International de 36ste C. Buddingh'-prijs uit tijdens het feestelijke uitreikingsprogramma op het 53ste Poetry International Festival. Met veel plezier stellen we de jury van deze editie alvast aan je voor:

Sasja Janssen is dichter en schrijfdocent. Na twee romans verschijnen er vanaf 2007 vijf dichtbundels, die voor meerdere prijzen zijn genomineerd. Ook haar meest recente bundel Virgula (2021) is voor vier prijzen genomineerd en bekroond met de Awater Poëzieprijs. Samen met dichter Eva Gerlach maakte ze de bibliofiele dialoogbundel Groet god.

Janita Monna werkt als journalist en docent. Voor Dagblad Trouw schrijft ze over poëzie en maakt ze interviews met dichters en schrijvers. Ze is als docent Nederlands en communicatie verbonden aan Hogeschool Inholland. Monna werkte van 1999 tot 2007 als programmeur bij Poetry International in Rotterdam. 

Seckou Ouologuem is een pionier binnen de Vlaamse slam poetry scene en stond al op poëzie-, muziek- en toneelpodia wereldwijd. Hij begon als backpack rapper dus inhoud en ritme staan centraal in zijn performances. Hij was stadsdichter van Antwerpen, museumdichter van Brugge en won slam, poëzie en rap awards. Seckou steunt en organiseert dekoloniale bewegingen. 

Jury Buddingh23

Inzendingen C. Buddingh'-prijs 2023

Mythen en stoplichten

Alara Adilow

Mythen en stoplichten

Diorama

Frederik Bosmans

Diorama

TREKPOPTT

Kine Brettschreider

TREKPOPTT

Wij capabelen

Laura Broekhuysen

Wij capabelen

Spanriem

Hans Depelchin

Spanriem

Fijnstof

Trudy Dijkshoorn

Fijnstof

Flinteringen

Jantine Dijkstra

Flinteringen

Wij zijn uitgeweken

Anne van den Dool

Wij zijn uitgeweken

We doen alsof het helpt

Annelies van Dyck

We doen alsof het helpt

Het nodige breken

Sara Eelen

Het nodige breken

Alleen de warme dagen waren echt

Rob van Essen

Alleen de warme dagen waren echt

Plooi

Babeth Fonchie Fotchind

Plooi

honger, heteronormativiteit & het heelal

Lies Gallez

honger, heteronormativiteit & het heelal

Oerhert

Astrid Haerens

Oerhert

Binnen blijven

Erik-Jan Hummel

Binnen blijven

Ode aan de onstilbare

Gaite Jansen

Ode aan de onstilbare

El Ghorba

Benzo Karim

El Ghorba

Elektrobloem

Daniel Labruyère

Elektrobloem

Ik denk dat ik ontvoerd ben

Pim Lammers

Ik denk dat ik ontvoerd ben

Kreukelzones

Annelies Merten

Kreukelzones

Laatste foto van de vrede

Jan-Paul Rosenberg

Laatste foto van de vrede

Op falende furiën, mieren en ander leven

Odile Schmidt

Op falende furiën, mieren en ander leven

Ik zag een Datsun staan

Christophe Vansteeland

Ik zag een Datsun staan

Ruimtes aan de rand

Ludwien Veranneman

Ruimtes aan de rand

Alle wensen van de wereld

Rian Visser en Janneke Ipenburg

Alle wensen van de wereld

De winnaar van de C. Buddingh'-prijs 2021

C. Buddingh'-winnaar 2020 Jens Meijen vanaf de Lijnbaanflats

Rotterdamse Dakendagen & Poetry International
Over C. Buddingh'

Over C. Buddingh'

C. Buddingh' (Dordrecht, 1918) is een minor poet. Hij was geen vernieuwer maar een meeloper. Geen grootheid maar een beschouwer, en een grappenmaker. Dat lijkt misschien een onvriendelijke karakteristiek maar het is iets wat Buddingh' zelf heel goed wist – sterker nog, zelf schreef hij de woorden 'het is niet zo erg, daaruit put ik mijn kracht' in een gedicht waarin hij zichzelf karakteriseert als 'het neefje dat ook mee uit logeren mocht'. Zijn oeuvre volgt de sporen van de literatuurgeschiedenis op de voet, en bij elke nieuwe stroming mocht hij toch minstens een keer uit logeren.

Winnaars

2022 - Maxime Garcia Diaz

met Het is warm in de hivemind

2021 - Wout Waanders

met Parkplan

2020 - Jens Meijen

met Xenomorf

2019 - Roberta Petzoldt

met Vruchtwatervuurlinie

2018 - Radna Fabias

met Habitus

2017 - Vicky Francken

met Röntgenfotomodel

2016 - Marieke Lucas Rijneveld

met Kalfsvlies

2015 - Saskia Stehouwer

met Wachtkamers

2014 - Maarten van der Graaff

met Vluchtautogedichten

2013 - Henk Ester

met Bijgeluiden

2012 - Ellen Deckwitz

met De steen vreest mij

2011 - Lieke Marsman

met Wat ik mijzelf graag voorhoud

2010 - Delphine Lecompte

met De dieren in mij

2009 - Mischa Andriessen

met Uitzien met D

2008 - Wiljan van den Akker

met De afstand

2007 - Bernard Wesseling

met Focus

2006 - Willem Thies

met Toendra

2005 - Liesbeth Lagemaat

met Een grimwoud in mijn keel

2004 - Maria Barnas

met Twee zonnen

2003 - Jane Leusink

met Mos en gladde paadjes

2002 - Erwin Mortier

met Vergeten licht

2001 - Mark Boog

met Alsof er iets gebeurt

2000 - André Verbart

met 98

1999 - Ilja Leonard Pfeijffer

met Van de vierkante man

1998 - Erik Menkveld

met De karpersimulator - toegekend, maar niet uitgereikt

1997 - Pem Sluijter

met Roos is een bloem

1996 - Henk van der Waal

met De windsels van de sfinx

1995 - Joke van Leeuwen

met Laatste lezers

1994 - F. van Dixhoorn

met Jaagpad

1993 - Herman Leenders

met Ogentroost

1992 - Anna Enquist

met Soldatenliederen

1991 - Michaël Zeeman

met Beeldenstorm

1990 - Tonnus Oosterhoff

met Boerentijger

1989

Geen winnaar

1988 - Elma van Haren

met Reis naar het welkom geheten

Mixime Garcia Diaz wint 35ste C. Buddingh'-prijs
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère