Poetry International Poetry International
Poem

Mustafa Stitou

Once, I had this vision: in a cavern

Once, I had this vision: in a cavern
centuries before Christ a temple prostitute
submissively sucks off a high priest,
eyes gleaming in the dark.

This evening I watched a Darwinist documentary
on Discovery Channel and heard a sanctimonious sentence.

In a different temple a different text has been found.
Six legislators have already been slaughtered.
The high priest knows he too will be
slaughtered: bet on the wrong god, on a god
without a body.

Death, the sentence went,
is the price that is paid
for having sex.

Eens kreeg ik dit visioen: in een spelonk

Eens kreeg ik dit visioen: in een spelonk
eeuwen voor Christus pijpt
lijdzaam een tempelprostituee
een hogepriester, ogen fonkelend in het donker.

Vanavond keek ik naar een darwinistische documentaire
op Discovery Channel en hoorde een huichelachtige zin.

In een andere tempel is een nadere tekst gevonden.
Zes wetgevers zijn reeds geslacht.
De hogepriester weet dat ook hij zal worden
geslacht: op de verkeerde god gegokt, op een god
zonder lichaam.

De dood, luidde de zin,
is de prijs die wordt betaald
voor het hebben van seks.
Close

Once, I had this vision: in a cavern

Once, I had this vision: in a cavern
centuries before Christ a temple prostitute
submissively sucks off a high priest,
eyes gleaming in the dark.

This evening I watched a Darwinist documentary
on Discovery Channel and heard a sanctimonious sentence.

In a different temple a different text has been found.
Six legislators have already been slaughtered.
The high priest knows he too will be
slaughtered: bet on the wrong god, on a god
without a body.

Death, the sentence went,
is the price that is paid
for having sex.

Once, I had this vision: in a cavern

Once, I had this vision: in a cavern
centuries before Christ a temple prostitute
submissively sucks off a high priest,
eyes gleaming in the dark.

This evening I watched a Darwinist documentary
on Discovery Channel and heard a sanctimonious sentence.

In a different temple a different text has been found.
Six legislators have already been slaughtered.
The high priest knows he too will be
slaughtered: bet on the wrong god, on a god
without a body.

Death, the sentence went,
is the price that is paid
for having sex.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère