Poetry International Poetry International
Poem

Signe Gjessing

'Our shadows geek out'

Our shadows geek out the beyond—how many times has it visited the world,
when, which hairstyle
did we have the last time it came,
what was in our hand, (the universe backpacks through me with my heart
on the back: I see everything),
which form—

see one star unbuckle its wristwatch in one of the possible star’s holes

see the crane

.

There are four cherubs around each of our two shadows. I see you there above the hair on my shadow’s one cherub.
(The world has tried to come out in order to survive only on creation.)

.

the universe-blocker doesn’t stop you, that’s because you’ve been here before (The world gives the creation event a whole new meaning.)

.

the universe-blocker raps without confidence about your backpack, you open it (The World isn’t meant as a criticism of the dust, but as an encouragement.)

.

stars whisper about some secret, which they’re about to agree on, and
then they come over to us and illuminate you. That’s what they wanted. I offer them 100 kroner for it, but they won’t accept anything.
(The world is more than just a place, it’s the sunflower seeds’ second home.)

we increase the distance between us, our brains are the white crosses drawn on the spot where we both stood
(The worlds keep creation outside. So that they may say they are created.)

.

stars try to explain to my blood what light is, I squirt my blood into the universe using a star as a syringe
and everything illuminates
(The world is not well-regarded in creation’s circles, which are more into the beyond.)

.

the universe sticks out on all sides like a star, where are you?
(The beyond creates the best conditions for the world, which it doesn’t make use of.)

.

the universe falls down a bit, but I keep looking intensely out through it
(The world’s creation is the first time we are courageous enough to step forward and speak about nothing.)

.

I shoot my blood into the universe, the universe goes out in four moves, I don’t see you. So, it’s okay for now, Daisy1.
(The world can’t administer all that freedom: Use it for metaphysics.)

 

 

1 Daisy: The universe’s pet name

'Onze schaduwen nerden het generzijds'

Onze schaduwen nerden het generzijds – hoeveel keer heeft dat de wereld bezocht,
wanneer, welk kapsel
we hadden de laatste keer dat het kwam
wat we in onze hand hadden,
welke tas op onze rug (het universum backpackt door mij met mijn hart

op mijn rug; ik zie alles),
wat een vorm –

een ster haar horloge af zien doen in de gaten van een van de mogelijke sterren

kijk de kraanvogel

.

Er staan vier cherubijnen rond elk van onze twee schaduwen. Ik kijk naar jou over
het haar heen van de cherubijn van mijn schaduw.
(De wereld heeft het lot getroffen om alleen op schepping te moeten overleven.)

.

de blokkering van het universum houdt jou niet tegen, dat komt omdat je hier eerder bent geweest
(De wereld geeft de gebeurtenis schepping een geheel nieuwe betekenis.)

.

de blokkering van het universum rept niet zelfbewust over je rugzak, jij doet hem open
(De wereld is niet bedoeld als een kritiek van het stof, maar als een aansporing.)

.

sterren fluisteren over iets geheims dat ze aan het afspreken zijn, en
komen dan naar ons toe en verlichten jou. Dat was wat ze wilden. Ik geef ze
er een briefje van 100 kroon voor, maar ze willen niets aannemen
(De wereld is meer dan alleen maar een plek, zij is het tweede huis van de zonnebloempitten.)

.

we vergroten de afstand tussen ons, onze hersenen zijn de witte kruisen die worden getekend op
de plek waar we allebei stonden
(De werelden houden de schepping buiten. Zodat er gezegd kan worden dat ze geschapen zijn.)

.

sterren proberen mijn bloed te verhelderen, wat licht is, ik schiet mijn bloed het universum in met een ster als spuit
en alles wordt verlicht
(De wereld heeft niet veel aanzien in de kringen waarin de schepping zich beweegt. Daar zijn ze meer geneigd tot het generzijds.)

.

het universum straalt alle kanten op als een ster, waar ben jij?
(Het generzijds schept de beste voorwaarden voor de wereld, die ze echter niet benut.)

.

het universum valt een beetje omlaag, maar ik kijk er nog steeds intens door naar buiten
(De schepping van de wereld is voor het eerst, wij zijn moedig genoeg om naar voren te treden en over het niets te spreken.)

.

ik schiet mijn bloed het universum in, het universum gaat los in vier trekken, ik zie jou niet. Dus nu is het oké, Daisy1.
(De wereld kan al die vrijheid niet behappen: gebruikt haar op de metafysica.)

 

 

1 Daisy: de koosnaam van het universum

 

'Vores skygger nørder'

Vores skygger nørder det hinsides – hvor mange gange det har besøgt verden,
hvornår, hvilken frisure
vi havde sidst, det kom,
hvad vi havde i hånden,
hvilken taske på ryggen (universet backpacker igennem mig med mit hjerte
på ryggen: jeg ser alt),
hvilken form –

se en stjerne spænde sit armbåndsur af i en af de mulige stjerners huller

se tranen

.

Der står fire keruber omkring hver af vores to skygger. Jeg ser på dig hen over
håret på min skygges kerub.
(Verden er kommet ud for at måtte overleve kun på skabelse.)

.

universblokeringen standser ikke dig, det er fordi du har været her før
(Verden giver begivenheden skabelse en helt ny mening.)

.

universblokeringen rapper uselvsikkert om din rygsæk, du åbner den
(Verden er ikke ment som en kritik af støvet, men som en opmuntring.)

.

stjerner tisker om et eller andet hemmeligt, som de er ved at aftale, og
kommer så hen til os og illuminerer dig. Det var det, de ville. Jeg giver dem
en 100kroneseddel for det, men de vil ikke tage imod noget
(Verden er mere end bare et sted, den er solsikkefrøenes andet hjem.)

.

vi øger afstanden imellem os, vores hjerner er de hvide kryds, der tegnes på
stedet, hvor vi stod begge to
(Verdenerne holder skabelsen udenfor. Så de må siges at være skabt.)

.

stjerner forsøger at forklare mit blod, hvad lys er, jeg skyder mit blod ind i
universet med en stjerne som sprøjte
og alt illumineres
(Verden er ikke velanset i de kredse, skabelsen kommer i. Der er man
mere til det hinsides.)

.

universet står ud til alle sider som en stjerne, hvor er du?
(Det hinsides skaber de bedste betingelser for verden, som den ikke benytter
sig af.)

.

universet falder lidt ned, men jeg kigger stadig intenst ud igennem det
(Verdens skabelse er første gang, vi er modige nok til at træde frem og fortælle
om intet.)

.

jeg skyder mit blod ind i universet, universet farer ud i fire træk, jeg ser ikke
dig. Så er det godt for nu, Daisy1.
(Verden kan ikke administrere al den frihed: Bruger den på metafysik.)

 

 

1 Daisy: Universets kælenavn

Close

'Our shadows geek out'

Our shadows geek out the beyond—how many times has it visited the world,
when, which hairstyle
did we have the last time it came,
what was in our hand, (the universe backpacks through me with my heart
on the back: I see everything),
which form—

see one star unbuckle its wristwatch in one of the possible star’s holes

see the crane

.

There are four cherubs around each of our two shadows. I see you there above the hair on my shadow’s one cherub.
(The world has tried to come out in order to survive only on creation.)

.

the universe-blocker doesn’t stop you, that’s because you’ve been here before (The world gives the creation event a whole new meaning.)

.

the universe-blocker raps without confidence about your backpack, you open it (The World isn’t meant as a criticism of the dust, but as an encouragement.)

.

stars whisper about some secret, which they’re about to agree on, and
then they come over to us and illuminate you. That’s what they wanted. I offer them 100 kroner for it, but they won’t accept anything.
(The world is more than just a place, it’s the sunflower seeds’ second home.)

we increase the distance between us, our brains are the white crosses drawn on the spot where we both stood
(The worlds keep creation outside. So that they may say they are created.)

.

stars try to explain to my blood what light is, I squirt my blood into the universe using a star as a syringe
and everything illuminates
(The world is not well-regarded in creation’s circles, which are more into the beyond.)

.

the universe sticks out on all sides like a star, where are you?
(The beyond creates the best conditions for the world, which it doesn’t make use of.)

.

the universe falls down a bit, but I keep looking intensely out through it
(The world’s creation is the first time we are courageous enough to step forward and speak about nothing.)

.

I shoot my blood into the universe, the universe goes out in four moves, I don’t see you. So, it’s okay for now, Daisy1.
(The world can’t administer all that freedom: Use it for metaphysics.)

 

 

1 Daisy: The universe’s pet name

'Our shadows geek out'

Our shadows geek out the beyond—how many times has it visited the world,
when, which hairstyle
did we have the last time it came,
what was in our hand, (the universe backpacks through me with my heart
on the back: I see everything),
which form—

see one star unbuckle its wristwatch in one of the possible star’s holes

see the crane

.

There are four cherubs around each of our two shadows. I see you there above the hair on my shadow’s one cherub.
(The world has tried to come out in order to survive only on creation.)

.

the universe-blocker doesn’t stop you, that’s because you’ve been here before (The world gives the creation event a whole new meaning.)

.

the universe-blocker raps without confidence about your backpack, you open it (The World isn’t meant as a criticism of the dust, but as an encouragement.)

.

stars whisper about some secret, which they’re about to agree on, and
then they come over to us and illuminate you. That’s what they wanted. I offer them 100 kroner for it, but they won’t accept anything.
(The world is more than just a place, it’s the sunflower seeds’ second home.)

we increase the distance between us, our brains are the white crosses drawn on the spot where we both stood
(The worlds keep creation outside. So that they may say they are created.)

.

stars try to explain to my blood what light is, I squirt my blood into the universe using a star as a syringe
and everything illuminates
(The world is not well-regarded in creation’s circles, which are more into the beyond.)

.

the universe sticks out on all sides like a star, where are you?
(The beyond creates the best conditions for the world, which it doesn’t make use of.)

.

the universe falls down a bit, but I keep looking intensely out through it
(The world’s creation is the first time we are courageous enough to step forward and speak about nothing.)

.

I shoot my blood into the universe, the universe goes out in four moves, I don’t see you. So, it’s okay for now, Daisy1.
(The world can’t administer all that freedom: Use it for metaphysics.)

 

 

1 Daisy: The universe’s pet name

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère