Poetry International Poetry International
Poem

Sasja Janssen

"Only I have a cunt"

Only I have a cunt
like seaweed in a bath or skin stretched around a man
cold tiles, more often, that meat
there’s that tight one, that sweet one but not pushing towards
a hard strip-lit afternoon if I am there and you are not. 

I am my sex
away with those calf’s legs meant to seduce
no belly that will heave, my breasts
if yes my breasts do something else
then my mind will settle on being something of quite a different category.

"Ik alleen heb een kutje"

Ik alleen heb een kutje
als zeewier in bad of om een man gespannen huid
koele tegels, vaker dat vlees
er is dat nauwe, dat zoete, maar liever niet het stuwen
op een harde tl-middag als ik daar ben en jij niet. 

Ik ben mijn geslacht
weg die kalverpoten die verleiden moesten
geen buik die hijgen gaat, mijn borsten
als ja mijn borsten iets anders doen
dan legt mijn hoofd zich erbij neer van een heel andere orde te zijn.

Close

"Only I have a cunt"

Only I have a cunt
like seaweed in a bath or skin stretched around a man
cold tiles, more often, that meat
there’s that tight one, that sweet one but not pushing towards
a hard strip-lit afternoon if I am there and you are not. 

I am my sex
away with those calf’s legs meant to seduce
no belly that will heave, my breasts
if yes my breasts do something else
then my mind will settle on being something of quite a different category.

"Only I have a cunt"

Only I have a cunt
like seaweed in a bath or skin stretched around a man
cold tiles, more often, that meat
there’s that tight one, that sweet one but not pushing towards
a hard strip-lit afternoon if I am there and you are not. 

I am my sex
away with those calf’s legs meant to seduce
no belly that will heave, my breasts
if yes my breasts do something else
then my mind will settle on being something of quite a different category.

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère