Poetry International Poetry International
Poem

Sasja Janssen

THE DOUBTER

Let me do it for once in water with moss-sleek stones
weed bandages around my waist
A black Thonet chair, the cord
pierced with kitchen light, my regret boiling
A classic in the bath, with blade to wrist, dressed to
kill, my death doesn’t stink
No trains please, so male, not small enough

I would like to kill three times
A child, an adult, an animal
With knife, pistol, slim fingers that are unaware
No, it is advised to stay within the limits
of a bath, a chair, a billowing dress
my outlaw neck

DE TWIJFELAAR

DE TWIJFELAAR

Laat mij één keer in water met mosgladde keien
waterwindsels om mijn middel
Van een zwarte stoel van Thonet, het touw
door keukenlicht, mijn spijt die kokt
Klassiek in bad, met lemmet aan de pols, dressed to
kill, mijn dood stinkt niet
Alsjeblieft geen trein, zo mannelijk, niet klein genoeg 

Ik zou drie keer willen doden
Een kind, een volwassene, een dier
Met mes, pistool, slanke vingers die van niets weten
Nee, men geeft advies te blijven binnen de perken
van een bad, een stoel, een opboljurk
mijn vogelvrijehals
te blijven

Close

THE DOUBTER

Let me do it for once in water with moss-sleek stones
weed bandages around my waist
A black Thonet chair, the cord
pierced with kitchen light, my regret boiling
A classic in the bath, with blade to wrist, dressed to
kill, my death doesn’t stink
No trains please, so male, not small enough

I would like to kill three times
A child, an adult, an animal
With knife, pistol, slim fingers that are unaware
No, it is advised to stay within the limits
of a bath, a chair, a billowing dress
my outlaw neck

THE DOUBTER

Let me do it for once in water with moss-sleek stones
weed bandages around my waist
A black Thonet chair, the cord
pierced with kitchen light, my regret boiling
A classic in the bath, with blade to wrist, dressed to
kill, my death doesn’t stink
No trains please, so male, not small enough

I would like to kill three times
A child, an adult, an animal
With knife, pistol, slim fingers that are unaware
No, it is advised to stay within the limits
of a bath, a chair, a billowing dress
my outlaw neck

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère