Poetry International Poetry International
Poem

Anne Vegter

Medea 2.0:26

26
jason’s outside whining that the love isn’t over. he tries to find the weak spot in medea’s soul which isn’t difficult she’d give herself away again immediately. and the pain he’s feeling. he’s got no idea how he will fall in battle. she’s got no idea whether he will fall. medea studies the polyformity of a crying fit. someone suggests she see a therapist. one for people who would like to cry but cannot because they’re in survival mode. for a hundred and twenty to two hundred euros per month she can be counseled in e-crying. "o mother, do not weep for me when i fall in battle. i am not afraid of death and long to die as a martyr." according to euripides medea survives her own attack. she’s conveyed into the heavens on a dragon-drawn chariot. scorched earth. jason is left with the drowned kids in his arms. tears of powerlessness. in its factual form history is unbearable. now rewrite it furiously.

Medea 2.0:26

Medea 2.0:26

26
jason staat op de stoep en jammert dat de liefde niet voorbij is. hij probeert de zwakke plek in de ziel van medea te vinden dat is niet moeilijk ze zou zichzelf zo weer weggeven. en de pijn die hij voelt. hij heeft geen idee hoe hij zal vallen. zij heeft geen idee of hij zal vallen. medea onderzoekt de veelvormigheid van een huilbui. iemand raadt haar therapie aan. bedoeld voor mensen die wel zouden willen huilen maar niet kunnen omdat ze in de overlevingsmodus zitten. voor honderdtwintig tot tweehonderd euro per maand kan ze begeleid worden in e-crying. `o moeder, huil niet om mij als ik val. ik ben niet bang voor de dood en mijn wens is om als martelaar om te komen’. volgens euripides overleeft medea haar eigen aanslag. ze wordt de lucht in meegevoerd door een met draken bespannen wagen. verschroeide aarde. jason blijft achter met de jonge drenkelingen in zijn armen. tranen van onmacht. in haar feitelijke vorm is de geschiedenis ondraaglijk. herschrijf haar nu woedend.
 
Close

Medea 2.0:26

26
jason’s outside whining that the love isn’t over. he tries to find the weak spot in medea’s soul which isn’t difficult she’d give herself away again immediately. and the pain he’s feeling. he’s got no idea how he will fall in battle. she’s got no idea whether he will fall. medea studies the polyformity of a crying fit. someone suggests she see a therapist. one for people who would like to cry but cannot because they’re in survival mode. for a hundred and twenty to two hundred euros per month she can be counseled in e-crying. "o mother, do not weep for me when i fall in battle. i am not afraid of death and long to die as a martyr." according to euripides medea survives her own attack. she’s conveyed into the heavens on a dragon-drawn chariot. scorched earth. jason is left with the drowned kids in his arms. tears of powerlessness. in its factual form history is unbearable. now rewrite it furiously.

Medea 2.0:26

26
jason’s outside whining that the love isn’t over. he tries to find the weak spot in medea’s soul which isn’t difficult she’d give herself away again immediately. and the pain he’s feeling. he’s got no idea how he will fall in battle. she’s got no idea whether he will fall. medea studies the polyformity of a crying fit. someone suggests she see a therapist. one for people who would like to cry but cannot because they’re in survival mode. for a hundred and twenty to two hundred euros per month she can be counseled in e-crying. "o mother, do not weep for me when i fall in battle. i am not afraid of death and long to die as a martyr." according to euripides medea survives her own attack. she’s conveyed into the heavens on a dragon-drawn chariot. scorched earth. jason is left with the drowned kids in his arms. tears of powerlessness. in its factual form history is unbearable. now rewrite it furiously.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère