Poetry International Poetry International
Poem

Anne Vegter

OUR DISEASES

just as i can startle at a stop sign i can see our similarities:
we the project without diseases, me as an image: you who delineated me

it’s not always the converts that make the difference, we, too,
in uncomfortable domestic settings, ask about the boundary between

voice and desire, that divided us, chased us off,
scattered us, diverted the road from the center to the outside

and that became our disease, yet you jump like a naked piggy, you jump
like a prize, you’ve been picked up and you leave the last disease to me

ONZE ZIEKTEN

ONZE ZIEKTEN

zoals ik kan schrikken van een stopbord zie ik onze overeenkomsten:
wij het project zonder ziekten, ik als afbeelding: jij die mij omlijnde

het zijn niet steeds de keerlingen die het verschil maken, ook wij,
in ongemakkelijke thuissituaties, vragen naar de scheidslijn tussen

stem en verlangen, die ons heeft verdeeld, ons heeft verjaagd,
ons uiteengedreven, de weg verlegd van middendoor naar buitenaf

en dat werd onze ziekte, maar je springt als een naakte big, je springt
als een prijs, je bent ontvangen en je laat de laatste ziekte aan mij
Close

OUR DISEASES

just as i can startle at a stop sign i can see our similarities:
we the project without diseases, me as an image: you who delineated me

it’s not always the converts that make the difference, we, too,
in uncomfortable domestic settings, ask about the boundary between

voice and desire, that divided us, chased us off,
scattered us, diverted the road from the center to the outside

and that became our disease, yet you jump like a naked piggy, you jump
like a prize, you’ve been picked up and you leave the last disease to me

OUR DISEASES

just as i can startle at a stop sign i can see our similarities:
we the project without diseases, me as an image: you who delineated me

it’s not always the converts that make the difference, we, too,
in uncomfortable domestic settings, ask about the boundary between

voice and desire, that divided us, chased us off,
scattered us, diverted the road from the center to the outside

and that became our disease, yet you jump like a naked piggy, you jump
like a prize, you’ve been picked up and you leave the last disease to me
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère