Poetry International Poetry International
Poem

Ulrike Almut Sandig

Instructions for flying

I.    spread your arms out at shoulder height and behave like you can fly.
II.   be like the priest in his black cassock who, unbeknown to him,
lifted up off the floor in the middle of the final blessing,
flew to the belfry, fell into deep sleep, and deeper.
III.   keep to the stunted hedges at the edge of the village, the
banks of fog, the woods.
IV.   shake on the implacable tree of history, whatever the blowback.
V.   don’t let yourself be hurried. and if they hurry you, take flight.
VI.   don’t let yourself be harried. and if they harry you, find a way out.
VII.   find hiding places. climb up trees, don’t build yourself a house.
VIII.   be like the fly with a noose round its chitin neck, who flew
circuits in the kitchen light, until a bored kid had enough of
the game. clean your wounds.
IX.   climb on top of a boundary wall and jump for joy. crawl under
the wire mesh fences and find a way through.
X.  trust in centrifugal force to get away.
XI.   be like the bat that flew straight out of the lab window, without
bumping into anything, after someone pricked out both its eyes, in order
to research echolocation.
XII.   employ no cunning. take no comfort. count up to thirteen and
jump.

Handleiding tot de vliegkunst

I.   spreid je armen op schouderhoogte. doe net je of je kunt
vliegen.
II.   wees net als de pastoor in zijn zwarte toga die zonder het
zelf te merken midden in zijn afsluitende zegen van de grond
opsteeg, naar de klokkenstoel vloog en van daar uit in een diepe
slaap viel en viel.
III.   houd je aan de krakkemikkige hekken aan de dorpsrand,
de mistbanken, de bossen.
IV.   schud aan de muilperenboom van de geschiedenis.
V.   laat je niet opjagen. en als ze je opjagen, ga er dan
vandoor.
VI.   laat je niet afbeulen. en als ze je afbeulen, zoek een
uitweg.
VII.   vind schuilplaatsen. klim in bomen, bouw geen huis.
VIII.   wees als de vlieg met het draadje rond zijn chitinenek die
rondje na rondje in het keukenlicht vloog tot een verveeld jochie
genoeg had van zijn spelletje. verzorg je wonden.
IX.   klim op een grensmuur en ga erbovenop staan jubelen.
kruip onder ijzergaashekken door.
X.   vertrouw op je middelpuntvliedende kracht.
XI.   wees als de vleermuis die zonder te botsen uit het
laboratoriumraam vloog nadat ze hem allebei de ogen
uitgestoken hadden om achter zijn vleermuizenzintuig te komen.
XII.   gebruik geen list. wees niet gerust. tel tot dertien en
spring.

ANLEITUNG ZUM FLIEGEN

I.  breite die Arme schulterhoch aus. verhalte dich, als könntest du
fliegen.
II.   sei wie der Pfarrer im schwarzen Talar, der ohne es selber zu
merken mitten im Schlusssegen vom Boden abhob, zum
Glockenstuhl flog und von dort aus in tiefen Schlaf fiel und fiel.
III.   halte dich an die windschiefen Hecken am Dorfrand, die
Nebelbänke, die Wälder.
IV.   rüttel am Backpfeifenbaum der Geschichte.
V.   lass dich nicht hetzen. und wenn sie dich hetzen, dann flieh.
VI.   lass dich nicht schinden. und wenn sie dich schinden, finde
heraus.
VII.   finde Verstecke. kletter auf Bäume, bau dir kein Haus.
VIII.   sei wie die Fliege mit Schlinge um den Chitinhals, die Runde um
Runde im Küchenlicht flog, bis ein gelangweilter Junge genug
vom Spiel hatte. putz deine Wunden.
IX.   steig auf eine Grenzmauer und jubel darauf. kriech unter
Maschendrahtzäunen hindurch.
X.   vertrau auf die Fliehkraft.
XI.   sei wie die Fledermaus, die ohne anzustoßen aus dem
Laborfenster flog, nachdem man ihr beide Augen ausstach, um
den Fledermaussinn zu erforschen.
XII.   benutz keine List. sei nicht getrost. zähle bis Dreizehn und
spring.
Close

Instructions for flying

I.    spread your arms out at shoulder height and behave like you can fly.
II.   be like the priest in his black cassock who, unbeknown to him,
lifted up off the floor in the middle of the final blessing,
flew to the belfry, fell into deep sleep, and deeper.
III.   keep to the stunted hedges at the edge of the village, the
banks of fog, the woods.
IV.   shake on the implacable tree of history, whatever the blowback.
V.   don’t let yourself be hurried. and if they hurry you, take flight.
VI.   don’t let yourself be harried. and if they harry you, find a way out.
VII.   find hiding places. climb up trees, don’t build yourself a house.
VIII.   be like the fly with a noose round its chitin neck, who flew
circuits in the kitchen light, until a bored kid had enough of
the game. clean your wounds.
IX.   climb on top of a boundary wall and jump for joy. crawl under
the wire mesh fences and find a way through.
X.  trust in centrifugal force to get away.
XI.   be like the bat that flew straight out of the lab window, without
bumping into anything, after someone pricked out both its eyes, in order
to research echolocation.
XII.   employ no cunning. take no comfort. count up to thirteen and
jump.

Instructions for flying

I.    spread your arms out at shoulder height and behave like you can fly.
II.   be like the priest in his black cassock who, unbeknown to him,
lifted up off the floor in the middle of the final blessing,
flew to the belfry, fell into deep sleep, and deeper.
III.   keep to the stunted hedges at the edge of the village, the
banks of fog, the woods.
IV.   shake on the implacable tree of history, whatever the blowback.
V.   don’t let yourself be hurried. and if they hurry you, take flight.
VI.   don’t let yourself be harried. and if they harry you, find a way out.
VII.   find hiding places. climb up trees, don’t build yourself a house.
VIII.   be like the fly with a noose round its chitin neck, who flew
circuits in the kitchen light, until a bored kid had enough of
the game. clean your wounds.
IX.   climb on top of a boundary wall and jump for joy. crawl under
the wire mesh fences and find a way through.
X.  trust in centrifugal force to get away.
XI.   be like the bat that flew straight out of the lab window, without
bumping into anything, after someone pricked out both its eyes, in order
to research echolocation.
XII.   employ no cunning. take no comfort. count up to thirteen and
jump.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère