Poetry International Poetry International
Poem

James Noël

One day muses will pose naked for poets

One day poetry will come off the poetry market
poetry will come out of hiding
and make its own way
like a grown-up

it will be a day of frescoes
a painted day
easel-less
nuanced and colourful
on that day we’ll drink spring water
we’ll eat by the bunch
ripe with fruit
beautiful fruit that will burst into laughter
in the mouth’s juices

the horizon sets
mindlessly before the phrase

a day will come
when muses will pose naked for poets

Op een dag zullen de muzen naakt poseren voor de dichters

Op een dag zal de poëzie de poëziemarkt verlaten
zal de poëzie uit haar hol tevoorschijn komen
en in haar eentje op pad gaan
rijzig
het zal een fresco-dag zijn
een geschilderde dag
zonder ezel
met rijke kleurschakeringen
 
deze dag zal zich helder als een bron laten drinken
zal zich laten eten
in trossen rijp fruit
heerlijke vruchten die in lachen uiteen spatten
in het sap van de mond
 
de horizon legt zich neer
bij de volledige onbevattelijkheid van de zin
 
er komt een dag
dat de muzen naakt poseren voor de dichters

Un jour les muses poseront nues pour les poetes

Un jour la poésie sortira du marché de la poésie
la poésie sortira de sa tanière
et prendra la route toute seule
comme une grande

ce sera un jour de fresque
un jour peint
sans chevalet
avec des nuances hautes en couleurs
ce jour se boira clair comme une source
se mangera par grappes
mûres de fruits
de beaux fruits qui exploseront de rire
dans le jus de la bouche

l’horizon se donne couché
en toute déraison devant la phrase

un jour viendra
où les muses poseront nues pour les poètes
Close

One day muses will pose naked for poets

One day poetry will come off the poetry market
poetry will come out of hiding
and make its own way
like a grown-up

it will be a day of frescoes
a painted day
easel-less
nuanced and colourful
on that day we’ll drink spring water
we’ll eat by the bunch
ripe with fruit
beautiful fruit that will burst into laughter
in the mouth’s juices

the horizon sets
mindlessly before the phrase

a day will come
when muses will pose naked for poets

One day muses will pose naked for poets

One day poetry will come off the poetry market
poetry will come out of hiding
and make its own way
like a grown-up

it will be a day of frescoes
a painted day
easel-less
nuanced and colourful
on that day we’ll drink spring water
we’ll eat by the bunch
ripe with fruit
beautiful fruit that will burst into laughter
in the mouth’s juices

the horizon sets
mindlessly before the phrase

a day will come
when muses will pose naked for poets
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère