Poetry International Poetry International
Poem

Arno Van Vlierberghe

THE SITUATION 4

The goodbye – Radicality of Love – Centrophobia –Panic

What is The Situation? Why should we shut it down? And how? The words waft in from every dark corner. I have a proposal. Let’s usher in a new beginning. Not consecution but contradiction. Movement and stillness. Order and disorder. Light and darkness. Look closely and say what you see. A linguistic virus, fruit for the future. Believe in betrayal. In immobility, non-existence. Believe in terror. Desertion, courage, doubt, and what else? I see the prevailing facts for what they are and admit nothing. I honour. I believe. I want. Let’s begin with an indisputable fact: yes, it was ‘me’. My body is ready, drenched in the perfume of the past. I am taken up by the rhythm I didn’t know I lacked! I sing a song that closes the ranks, I believe in the fruit for the future that is the poet. What is The Situation? Think of the beginnings, the rhythmic resumption of movement. I don’t know yet what I’ll do. Anxious, cautious, driven, able, alive. I stand at my post and I sing: let the panic melt away.

De Situatie 4

De Situatie 4

Het afscheid — Radicality of Love — Centrumvrees — Langzaam uit de paniek

Wat is De Situatie? Waarom zouden we ze tot stilstand brengen? En hoe? Van overal uit het donker drijven de woorden aan. Ik heb een voorstel. Laten we vooraan opnieuw beginnen. Geen sequentie, maar contradictie. Beweging en stilstand. Orde en wanorde. Licht en duisternis. Kijk aandachtig toe en zeg wat je ziet. Een taalvirus, vrucht voor de toekomst. Geloof in het verraad. Het immobiel zijn, het niet zijn. Geloof in de schrik. Desertie, moed, vertwijfeling, en wat dan nog? Ik zie de huidige feiten onder ogen, beken niets. Ik eer. Ik geloof. Ik wil. Laat ons beginnen met een ontegensprekelijk feit: ja, ‘ik’ was het. Mijn lichaam is gereed, uitgedost in het parfum van dit overleven. Ik word ontvangen in het ritme waarvan ik niet wist dat het me ontbrak! Ik zing een lied dat de rangen sluit, ik geloof in de vrucht die een dichter is voor de toekomst. Wat is De Situatie? Denk aan de beginselen, het ritmisch in beweging komen. Ik weet nog niet wat ik zal doen. Beangstigd, voorzichtig, gedreven, geschoold, levend. Ik sta op post en ik zing: Langzaam uit de paniek.
Close

THE SITUATION 4

The goodbye – Radicality of Love – Centrophobia –Panic

What is The Situation? Why should we shut it down? And how? The words waft in from every dark corner. I have a proposal. Let’s usher in a new beginning. Not consecution but contradiction. Movement and stillness. Order and disorder. Light and darkness. Look closely and say what you see. A linguistic virus, fruit for the future. Believe in betrayal. In immobility, non-existence. Believe in terror. Desertion, courage, doubt, and what else? I see the prevailing facts for what they are and admit nothing. I honour. I believe. I want. Let’s begin with an indisputable fact: yes, it was ‘me’. My body is ready, drenched in the perfume of the past. I am taken up by the rhythm I didn’t know I lacked! I sing a song that closes the ranks, I believe in the fruit for the future that is the poet. What is The Situation? Think of the beginnings, the rhythmic resumption of movement. I don’t know yet what I’ll do. Anxious, cautious, driven, able, alive. I stand at my post and I sing: let the panic melt away.

THE SITUATION 4

The goodbye – Radicality of Love – Centrophobia –Panic

What is The Situation? Why should we shut it down? And how? The words waft in from every dark corner. I have a proposal. Let’s usher in a new beginning. Not consecution but contradiction. Movement and stillness. Order and disorder. Light and darkness. Look closely and say what you see. A linguistic virus, fruit for the future. Believe in betrayal. In immobility, non-existence. Believe in terror. Desertion, courage, doubt, and what else? I see the prevailing facts for what they are and admit nothing. I honour. I believe. I want. Let’s begin with an indisputable fact: yes, it was ‘me’. My body is ready, drenched in the perfume of the past. I am taken up by the rhythm I didn’t know I lacked! I sing a song that closes the ranks, I believe in the fruit for the future that is the poet. What is The Situation? Think of the beginnings, the rhythmic resumption of movement. I don’t know yet what I’ll do. Anxious, cautious, driven, able, alive. I stand at my post and I sing: let the panic melt away.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère