Poetry International Poetry International
Poem

Alí Calderón

NOW THAT NIGHT IS A CARNIVOROUS FLOWER THAT FEEDS ON SHADOW

Now that night is a carnivorous flower that feeds on shadow
and now that every glint in the darkness
calls up ancient wounds that mortified the flesh
now that silence and day are
the ash that dwell in me you will be
flower necklace and scratch
cool tempered
unknown in other hands
Undone by the wind and scattered
a scandal will come down through your hair
Your earrings will shake to the smooth rhythm of your laugh
and now it will be a point in time folded forever
between us
Now your stilettos will drown the house with their echo
you’ll wear for the first time the scarlet hued lip gloss the sport-cut shirt
the sweet discreet fragrances
The distance will be the now that opens out to beyond
what can be touched by sight
and now
as I consume myself in the rarified air
and you remove your makeup in a slow spiral your face
burns your nakedness into my eyelids

Now that your name is enveloped in dust and silence
my words that name you will not become flesh
for you will be an unfulfilled omen
and you shouldn’t have to appear all of the sudden if I think you
now just now
                          now
                          I break

NU DE NACHT EEN VLEESETENDE PLANT IS DIE HONGERT NAAR SCHEMER

Nu de nacht een vleesetende plant is die hongert naar schemer
en elke flikkering in het duister
oude wonden oproept die het vlees hebben vernederd
nu stilte en dag
de as zijn die me doordringt zul jij
bloemenketting zijn en schram
kalm
onbekend in andere handen
Door de wind losgehaald en uitgestrooid
daalt schande langs je haren neer
Je oorbellen zullen zwaaien op het vloeiende ritme van je lach
en nu zal een punt zijn in de tijd voor altijd gevouwen
tussen ons
Nu overspoelen je naaldhakken het huis met hun echo
je draagt voor het eerst de scharlakenrode lipgloss    het sportdecolleté
het zoet-discrete parfum
De afstand zal het nu zijn dat zich uitstrekt tot verder
dan wat het zicht kan raken
en nu
terwijl ik wegteer in de ijl geworden lucht
en jij in een langzame spiraal je make-up verwijdert
brandt jouw naaktheid onder mijn oogleden

Nu je naam is omwikkeld met stilzwijgen, stof
mijn woorden die jou noemen niet tot vlees zullen worden
nu jij een onafgemaakt voorteken zult zijn
en niet plots hoeft te verschijnen als ik aan je denk
nu juist nu
                      nu
                      breek ik

Ahora que la noche es una flor carnívora de sombra
y que todo destello en la negrura
invoca antiguas llagas que humillaron la carne
ahora que silencio y día son
la ceniza que me habita estarás
collar de flores y rasguño
atemperada
ignota en otras manos
Deslazado por el viento y esparcido
un escándalo descenderá por tu cabello
Se agitarán tus pendientes al terso ritmo de tu risa
y ahora será un punto en el tiempo plegado para siempre
entre nosotros
Ahora tus tacones de alta aguja inundarán la casa con su eco
ensayarás el gloss de escarlata tono     el escote sport
las fragancias de discreto dulce
La distancia será el ahora que se extienda hasta más allá
de lo tocado por la vista
y ahora
mientras me consumo en el aire enrarecido
y desmaquillas en lento espiral tu rostro
arde tu desnudez bajo mis párpados

Ahora que tu nombre está rodeado de polvo y de mutismo
que no mudarán en carne mis palabras nominándote
que presagio serás inacabado
y no habrás de aparecer de pronto si te pienso
ahora justo ahora
                              ahora
                              me quiebro
Close

NOW THAT NIGHT IS A CARNIVOROUS FLOWER THAT FEEDS ON SHADOW

Now that night is a carnivorous flower that feeds on shadow
and now that every glint in the darkness
calls up ancient wounds that mortified the flesh
now that silence and day are
the ash that dwell in me you will be
flower necklace and scratch
cool tempered
unknown in other hands
Undone by the wind and scattered
a scandal will come down through your hair
Your earrings will shake to the smooth rhythm of your laugh
and now it will be a point in time folded forever
between us
Now your stilettos will drown the house with their echo
you’ll wear for the first time the scarlet hued lip gloss the sport-cut shirt
the sweet discreet fragrances
The distance will be the now that opens out to beyond
what can be touched by sight
and now
as I consume myself in the rarified air
and you remove your makeup in a slow spiral your face
burns your nakedness into my eyelids

Now that your name is enveloped in dust and silence
my words that name you will not become flesh
for you will be an unfulfilled omen
and you shouldn’t have to appear all of the sudden if I think you
now just now
                          now
                          I break

NOW THAT NIGHT IS A CARNIVOROUS FLOWER THAT FEEDS ON SHADOW

Now that night is a carnivorous flower that feeds on shadow
and now that every glint in the darkness
calls up ancient wounds that mortified the flesh
now that silence and day are
the ash that dwell in me you will be
flower necklace and scratch
cool tempered
unknown in other hands
Undone by the wind and scattered
a scandal will come down through your hair
Your earrings will shake to the smooth rhythm of your laugh
and now it will be a point in time folded forever
between us
Now your stilettos will drown the house with their echo
you’ll wear for the first time the scarlet hued lip gloss the sport-cut shirt
the sweet discreet fragrances
The distance will be the now that opens out to beyond
what can be touched by sight
and now
as I consume myself in the rarified air
and you remove your makeup in a slow spiral your face
burns your nakedness into my eyelids

Now that your name is enveloped in dust and silence
my words that name you will not become flesh
for you will be an unfulfilled omen
and you shouldn’t have to appear all of the sudden if I think you
now just now
                          now
                          I break
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère