Poetry International Poetry International
Poem

Alí Calderón

SOMEONE WHO IS NOT ME

SOMEONE who is not me
and who is entirely identical to myself
dogs my heels and trots behind me.
It’s someone else who speaks my words
and ratifies my actions

my memories are recalled by another
and someone else looks out through my eyes.
Someone whose alternative I am
lurks in the mirror
and mimics one by one
my every imperceptible expression.
I am not the image and precise reflection
of myself but an image of the other.

IEMAND DIE IK NIET BEN

IEMAND die ik niet ben
in alles gelijk aan mijzelf
schaduwt mijn passen en volgt me.
Een ander vertolkt mijn woorden
en accordeert mijn daden

mijn geheugen wordt door een ander herinnerd
iemand anders houdt achter mijn ogen de wacht.
Iemand van wie ik het alternatief ben
bespiedt me in de spiegel
en imiteert een voor een
zelfs amper zichtbare trekken.
De gelijkenis, de precieze reflectie
niet ik maar evenbeeld van de ander.

ALGUIEN que no soy yo
y en todo idéntico es a mí mismo
ronda mis pasos y me sigue.
Otro es el que enuncia mis palabras
y rubrica mis actos

mi memoria es recordada por otro
otro es quien tras mi ojo atisba.
Alguien de quien soy alternativa
me acecha en el espejo
y calca uno a uno
aún los más imperceptibles rictus.
A semejanza y preciso reflejo
no soy yo sino del otro imagen.
Close

SOMEONE WHO IS NOT ME

SOMEONE who is not me
and who is entirely identical to myself
dogs my heels and trots behind me.
It’s someone else who speaks my words
and ratifies my actions

my memories are recalled by another
and someone else looks out through my eyes.
Someone whose alternative I am
lurks in the mirror
and mimics one by one
my every imperceptible expression.
I am not the image and precise reflection
of myself but an image of the other.

SOMEONE WHO IS NOT ME

SOMEONE who is not me
and who is entirely identical to myself
dogs my heels and trots behind me.
It’s someone else who speaks my words
and ratifies my actions

my memories are recalled by another
and someone else looks out through my eyes.
Someone whose alternative I am
lurks in the mirror
and mimics one by one
my every imperceptible expression.
I am not the image and precise reflection
of myself but an image of the other.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère