Poetry International Poetry International
Poem

Harry Man

LINES DERIVED FROM MINECRAFT PLAYER QUERIES

VERZEN AFGELEID UIT VRAGEN VAN MINECRAFT SPELERS

Werd je ooit zo in de game gespawnd,
terwijl wolken door je woonhuis gleden,
een geblokte hond die niet dood zal gaan
en je graanvoorraad verdwenen?

Vandaag zocht ik de verre landen af.
Hoe kun je goud het best gebruiken? Appels?
Hoe ziet de toekomst er volgens jou uit?
De trage varkens, en 1.6 paarden.

Zal de lucht vloeibaar zijn als lava?
Zal de beste vangst van een diamant
nog lang op zich laten wachten,
of een zoet nieuw vel alleen voor mij bestemd?

Mijn skelet is te snel.
Er zijn zo veel onzichtbare monsters na de dood.
Ik ben het zat te zoeken naar zadels.
Jongens, dit zou ik willen weten,
hoe zelden komen dorpen voor?

LINES DERIVED FROM MINECRAFT PLAYER QUERIES

Have you ever spawned like this,
clouds passing through your building
and a blocky dog that will not die
and your wheat disappearing?

Today I checked out the far lands.
What is the best use for gold? Apples?
What do you think the future will be like?
The slow pigs, and 1.6 horses.

Will the air be a fluid like lava?
Will the best trap for a diamond
still be lagging after a while,
or a sweet new skin made just for me?

My skeleton is too fast.
There are so many invisible monsters after death.
I am sick of searching for saddles.
I have a question for you guys,
how rare are villages?
Close

LINES DERIVED FROM MINECRAFT PLAYER QUERIES

Have you ever spawned like this,
clouds passing through your building
and a blocky dog that will not die
and your wheat disappearing?

Today I checked out the far lands.
What is the best use for gold? Apples?
What do you think the future will be like?
The slow pigs, and 1.6 horses.

Will the air be a fluid like lava?
Will the best trap for a diamond
still be lagging after a while,
or a sweet new skin made just for me?

My skeleton is too fast.
There are so many invisible monsters after death.
I am sick of searching for saddles.
I have a question for you guys,
how rare are villages?

LINES DERIVED FROM MINECRAFT PLAYER QUERIES

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère