Poetry International Poetry International
Poem

Tom Van de Voorde

Unnatural Ennemies

A plan in the shape   
of a floor plan
of the Kremlin

*
Almost a floating island,
a sea-gull confirms this
and plenty of steel   

*
Criminal lawyers   
counter unintended decorum

*
Something like nothing but the truth
singing the praises of a nation
keeping it hale and hearty  

*
Thousands of cables
or a torn shopping bag

*
Snipers on the roof
count newspapers, soldiers 
tap the roller blinds

*
counsellors, caution

*
In the palm of my hand
a list of countries
where it is already light

*
and obscured citizens 
singing willy-nilly

*
are exposed

*
and this, and this, and this

Onnatuurlijke vijanden

Onnatuurlijke vijanden

Een plan in de vorm
van een plattegrond
van het Kremlin

*
Een bijna drijvend eiland,
een meeuw die dat bevestigt
en heel veel staal

*
Strafpleiters
tegen toevallig fatsoen

*
Iets als de enige waarheid
die een natie bezingt
en gezond houdt

*
Duizenden kabels
of een kapotte boodschappentas

*
Boven de daken
tellen speurders kranten, soldaten
kloppend tegen raamtextiel

*
voorlichters, voorzichtig

*
In de palm van mijn hand
een lijst die landen opsomt
waar het al licht is

*
en verdoezelde burgers
die zingen, willens nillens

*
worden blootgesteld

*
en dit, en dit, en dit

.
Close

Unnatural Ennemies

A plan in the shape   
of a floor plan
of the Kremlin

*
Almost a floating island,
a sea-gull confirms this
and plenty of steel   

*
Criminal lawyers   
counter unintended decorum

*
Something like nothing but the truth
singing the praises of a nation
keeping it hale and hearty  

*
Thousands of cables
or a torn shopping bag

*
Snipers on the roof
count newspapers, soldiers 
tap the roller blinds

*
counsellors, caution

*
In the palm of my hand
a list of countries
where it is already light

*
and obscured citizens 
singing willy-nilly

*
are exposed

*
and this, and this, and this

Unnatural Ennemies

A plan in the shape   
of a floor plan
of the Kremlin

*
Almost a floating island,
a sea-gull confirms this
and plenty of steel   

*
Criminal lawyers   
counter unintended decorum

*
Something like nothing but the truth
singing the praises of a nation
keeping it hale and hearty  

*
Thousands of cables
or a torn shopping bag

*
Snipers on the roof
count newspapers, soldiers 
tap the roller blinds

*
counsellors, caution

*
In the palm of my hand
a list of countries
where it is already light

*
and obscured citizens 
singing willy-nilly

*
are exposed

*
and this, and this, and this
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère