Poetry International Poetry International
Poem

Ifor ap Glyn

Settling for the night

It’s a custom with my youngest
to sprinkle “sleeping dust”
over his eyes
before closing them,
combing the sleep down through his hair
and tenderly over his forehead
 
good night, Dad,
good night…
 
I listen to our children breathing the night,
their tiny heads under the covers
gone somewhere where we cannot follow
but at least they will return;
the stars of some eternal night
speckle their hair
and their faces are like clocks
in the bedroom twilight.
 
Their morning is afternoon to us;
their afternoon will see us settled for the night;
some quiet Sunday perhaps
the sun through the blinds will raise
 its black ladder on my bedroom wall
and the child fists
will have become adult hands
that will sprinkle the sleeping dust
over my closed eyes
before combing it down
through my peppered grey hair…
 
Good night, Dad,
good night…

Noswylio

Noswylio

Mae'n ddefod gyda'r 'fenga 'cw
wasgaru "llwch cysgu"
dros ei lygaid,
cyn eu cau, trwy gribo'r cwsg
i lawr trwy'i wallt
ac yn dyner dros ei dalcen,
 
nos da, Dad
nos da...
 
Grandawaf ar y plant yn anadlu'r nos,
y pennau bach dan gwrlid
wedi mynd i rywle lle na allwn ddilyn,
ond o leiaf y dôn nhw nôl;
mae sêr rhyw nos dragwyddol
yn britho'u gwalltia,
a'u wyneba fel clocia
yng ngwyll y llofft...
 
Mae eu boreau nhw yn bnawn i ni,
a'u pnawniau nhw a wêl ein noswylio;
pnawn Sul tawel efallai,
a'r haul trwy'r bleind yn ystol ddu ar wal;
a'r dyrna bach
wedi dod yn ddwylo oedolyn,
sy’n gwasgaru'r llwch cysgu dros fy llygaid cau,
a'i gribo lawr trwy 'ngwallt brithwyn...
 
Nos da, Dad,
nos da...
Close

Settling for the night

It’s a custom with my youngest
to sprinkle “sleeping dust”
over his eyes
before closing them,
combing the sleep down through his hair
and tenderly over his forehead
 
good night, Dad,
good night…
 
I listen to our children breathing the night,
their tiny heads under the covers
gone somewhere where we cannot follow
but at least they will return;
the stars of some eternal night
speckle their hair
and their faces are like clocks
in the bedroom twilight.
 
Their morning is afternoon to us;
their afternoon will see us settled for the night;
some quiet Sunday perhaps
the sun through the blinds will raise
 its black ladder on my bedroom wall
and the child fists
will have become adult hands
that will sprinkle the sleeping dust
over my closed eyes
before combing it down
through my peppered grey hair…
 
Good night, Dad,
good night…

Settling for the night

It’s a custom with my youngest
to sprinkle “sleeping dust”
over his eyes
before closing them,
combing the sleep down through his hair
and tenderly over his forehead
 
good night, Dad,
good night…
 
I listen to our children breathing the night,
their tiny heads under the covers
gone somewhere where we cannot follow
but at least they will return;
the stars of some eternal night
speckle their hair
and their faces are like clocks
in the bedroom twilight.
 
Their morning is afternoon to us;
their afternoon will see us settled for the night;
some quiet Sunday perhaps
the sun through the blinds will raise
 its black ladder on my bedroom wall
and the child fists
will have become adult hands
that will sprinkle the sleeping dust
over my closed eyes
before combing it down
through my peppered grey hair…
 
Good night, Dad,
good night…
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère