Poetry International Poetry International
Poem

Durs Grünbein

ON LEARNING OLD VOCABULARY

Words don’t sleep in dictionaries. They hang about
On street corners, aimless, play with munitions,
Like kids that carry war inside even when it’s done.
We never would’ve guessed, Herr Nobel, that dynamite
Might make them interchangeable: material, moral, art.
Particles that went flying from that day, articles
 
In all the scientific journals, thousands per subject –
A desert track of knowledge. And the great gulfs
Between this and that meaning of ‘Devotion’,
The satellite pictures of ‘Delirium’ or ‘Democracy’.
 
It’s down to him, he destroyed it all, the baby face,
Who breathed in smog and blew it out as gold dust.
It’s down to him, who sold the dawn for scrap.
Don’t stop the dictation, you poets. Words don’t sleep.

OVER HET LEREN VAN OUD IDIOOM

De woorden slapen niet in woordenboeken.
Ze gaan een blokje om, doelloos, spelen met munitie
Als kinderen die oorlog in zich dragen, lang na de oorlog.
Zo hadden we niet gewed, meneer Nobel, dat dynamiet
Alles uitwisselbaar maakt in materie, moraal, schilderkunst.
Partikels die sindsdien wild door elkaar dwarrelen, artikelen
 
In alle vakbladen, voor elk vak vele duizenden –
Een woeste piste van kennis. En de reusachtige gaten
Tussen deze en gene betekenis van ‘devotie’,
De satellietbeelden van ‘delirium’ of ‘democratie’.
 
Zijn schuld was het, hij heeft alles vernield, die melkmuil
Die de smog inhaleerde en uitblies als een wolk stofgoud.
Zijn schuld was het toen hij het morgenrood liet opkopen.
Dicteer rustig verder, dichters. De woorden slapen niet.

VOM ERLERNEN ALTER VOKABELN

Die Worte schlafen nicht in den Wörterbüchern.
Sie ziehen um den Block, ziellos, spielen mit Munition
Wie Kinder, die Krieg in sich tragen lang nach dem Krieg.
So hatten wir nicht gewettet, Herr Nobel, daß Dynamit
Alles austauschbar macht in Materie, Moral, Malerei.
Partikel, die seither wild durcheinanderwirbeln, Artikel
 
In allen Fachzeitschriften, für jedes Fach abertausende –
Eine Wüstenpiste des Wissens. Und die riesigen Löcher
Zwischen der und jener Bedeutung von »Devotion«,
Die Satellitenbilder von »Delirium« oder »Demokratie«.
 
Er war schuld, er hat alles zerstört, dieses Milchgesicht,
Das den Smog inhalierte und ausblies als Goldstaubdunst.
Er war schuld, als er die Morgenröte zum Trödler trug.
Diktiert ihr ruhig weiter, Dichter. Die Worte schlafen nicht.
Close

ON LEARNING OLD VOCABULARY

Words don’t sleep in dictionaries. They hang about
On street corners, aimless, play with munitions,
Like kids that carry war inside even when it’s done.
We never would’ve guessed, Herr Nobel, that dynamite
Might make them interchangeable: material, moral, art.
Particles that went flying from that day, articles
 
In all the scientific journals, thousands per subject –
A desert track of knowledge. And the great gulfs
Between this and that meaning of ‘Devotion’,
The satellite pictures of ‘Delirium’ or ‘Democracy’.
 
It’s down to him, he destroyed it all, the baby face,
Who breathed in smog and blew it out as gold dust.
It’s down to him, who sold the dawn for scrap.
Don’t stop the dictation, you poets. Words don’t sleep.

ON LEARNING OLD VOCABULARY

Words don’t sleep in dictionaries. They hang about
On street corners, aimless, play with munitions,
Like kids that carry war inside even when it’s done.
We never would’ve guessed, Herr Nobel, that dynamite
Might make them interchangeable: material, moral, art.
Particles that went flying from that day, articles
 
In all the scientific journals, thousands per subject –
A desert track of knowledge. And the great gulfs
Between this and that meaning of ‘Devotion’,
The satellite pictures of ‘Delirium’ or ‘Democracy’.
 
It’s down to him, he destroyed it all, the baby face,
Who breathed in smog and blew it out as gold dust.
It’s down to him, who sold the dawn for scrap.
Don’t stop the dictation, you poets. Words don’t sleep.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère