Poetry International Poetry International
Poem

Lars Gustafsson

THE WIND TURNS THE PAGES

Late summer, the time of year
that suits my age.
And the slow,
one might almost say,
the patient, waves
only go in with hesitation
and hide
in the small dark cavities
under the stones of the shores.
It is best
to bail out our boats
only when it is really necessary.
A simple wisdom, this.

And not unlike this one:
To read the future,
the unfinished text,
only when it is really necessary.

DE WIND BLADERT IN DE BOEKEN

Nazomer, jaargetij
dat bij mijn leeftijd past.
En de trage
je zou bijna kunnen zeggen
geduldige golven
rollen slechts aarzelend aan
en verbergen zich
in de kleine donkere gaten
onder de stenen van het strand.
Het is het beste
de boten leeg te hozen
als het echt nodig is.
Een simpele wijsheid.

En niet ongelijk deze: 
De toekomst te lezen
de onvoltooide tekst
alleen wanneer het echt nodig is.

Close

THE WIND TURNS THE PAGES

Late summer, the time of year
that suits my age.
And the slow,
one might almost say,
the patient, waves
only go in with hesitation
and hide
in the small dark cavities
under the stones of the shores.
It is best
to bail out our boats
only when it is really necessary.
A simple wisdom, this.

And not unlike this one:
To read the future,
the unfinished text,
only when it is really necessary.

THE WIND TURNS THE PAGES

Late summer, the time of year
that suits my age.
And the slow,
one might almost say,
the patient, waves
only go in with hesitation
and hide
in the small dark cavities
under the stones of the shores.
It is best
to bail out our boats
only when it is really necessary.
A simple wisdom, this.

And not unlike this one:
To read the future,
the unfinished text,
only when it is really necessary.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère