Poetry International Poetry International
Poem

Lars Gustafsson

HAMLET PRINCE OF DENMARK

Prince Hamlet of Denmark
but now without his fatal wound
and dressed in a good suit from Savile Row
but the tie most certainly
from the rowing club at the University of Wittenberg
came out of the night’s shadows and said
You see, Professor. It is not quite so easy
to come back home
and see that everything is changed
and no one, not even Mama
understands a single word.
About what one says.

But in the event that
a little ugly dwarf
with cheeks painted red
appears just around the corner
then we are dreaming the same dream.

HAMLET, PRINS VAN DENEMARKEN

Prins Hamlet van Denemarken,
nu zonder dodelijke wonden
gekleed in een scherp pak van Savile Row
maar uiteraard met das
van de Roeiclub van de Wittenberger Universiteit,
kwam uit de diepte van de nacht naar voren en zei
Meneer de professor moet begrijpen. Het is niet altijd even eenvoudig
terug te keren naar je geboortestreek
en te zien dat alles veranderd is
en niemand, zelfs je moeder niet,
begrijpt nog langer een woord
van wat je zegt.

Maar voor het geval daar een afzichtelijk
dwergje opduikt
met onnatuurlijk rode wangen
daar, net om de hoek,
in dat geval dromen wij in dezelfde droom.

HAMLET PRINS AV DANMARK

Prins Hamlet av Danmark
Nu utan banesår
och klädd i god kostym från Savile Row
men slipsen självklart
ifrån Ruderklub der Universität Wittenberg
kom fram ur nattens djup och sade
Professorn förstår. Det är inte alltid så lätt
detta att komma tillbaka till sin hembygd
och se att allt är förändrat
och ingen, inte ens mamma
längre begriper ett ord.
Av vad man säger.

Men i det fall det kommer där
en liten otäck dvärg
med konstlat röda kinder
där just runt hörnet
då drömmer vi i samma dröm.
Close

HAMLET PRINCE OF DENMARK

Prince Hamlet of Denmark
but now without his fatal wound
and dressed in a good suit from Savile Row
but the tie most certainly
from the rowing club at the University of Wittenberg
came out of the night’s shadows and said
You see, Professor. It is not quite so easy
to come back home
and see that everything is changed
and no one, not even Mama
understands a single word.
About what one says.

But in the event that
a little ugly dwarf
with cheeks painted red
appears just around the corner
then we are dreaming the same dream.

HAMLET PRINCE OF DENMARK

Prince Hamlet of Denmark
but now without his fatal wound
and dressed in a good suit from Savile Row
but the tie most certainly
from the rowing club at the University of Wittenberg
came out of the night’s shadows and said
You see, Professor. It is not quite so easy
to come back home
and see that everything is changed
and no one, not even Mama
understands a single word.
About what one says.

But in the event that
a little ugly dwarf
with cheeks painted red
appears just around the corner
then we are dreaming the same dream.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère